Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja kaupparekisteri


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä vähintään kaksi tai useampi harjoittaa tekemänsä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista ja veloista niin kuin omistaan. Yhtiömiehet voivat olla yksityishenkilöitä taikka esimerkiksi muita yhtiöitä.

Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Avoin yhtiö on kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta ilmoitettava rekisteröitäväksi. Muuten yhtiön perustaminen raukeaa. Yhtiömiesten on tehtävä siis perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja yhtiösopimus on annettava liitteenä perustamisilmoituksen kanssa. Tärkeää on huomata, että perustamisilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, koska avoin yhtiö syntyy vasta rekisteröimällä.

Avoimen yhtiön perusilmoituksessa on mainittava yhtiön toiminimi, päivä jona yhtiösopimus on allekirjoitettu, kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot, yhtiön toiminnan laatu, yhtiön kotikunta, postiosoite, yhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt sekä mahdollisen toimitusjohtajan henkilötiedot.

Lisätietoa avoimesta yhtiöstä löydät tutustumalla Minilexin muihin artikkeleihin. Yksityiskohtaisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »