Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehet


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Laissa ei aseteta rajoituksia avoimen yhtiön yhtiömiesten enimmäismäärän suhteen. Käytännön päätöksentekoon liittyvistä syistä suuri yhtiömiesten määrä voi kuitenkin olla ongelmallinen. Avoimen yhtiön kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä; toisin sanoen yhtiömiehet vastaavat tarvittaessa omalla omaisuudellaan avoimen yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista.

Avoimen yhtiön yhtiömies voi olla luonnollinen henkilö taikka oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toinen henkilöyhtiö tai rekisteröity yhdistys. Mikäli yhtiömies on vajaavaltainen, tekee yhtiösopimuksen hänen puolestaan holhooja. Oikeushenkilöä edustaa yhtiön tai yhdistyksen toimivaltainen elin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa