Autoveron palautus

Autoveroa palautetaan, mikäli Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa käytön päättyessä Suomessa. Ajoneuvo on myös rekisteröitävä liikenteeseen käytettäväksi ulkomailla.

Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, mikäli se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jolloin ajoneuvo ilmoitetaan vietäväksi pois Suomesta, ja sitä lakataan käyttämästä maassa. Mikäli edelliset ajankohdat poikkeavat toisistaan, määritetään palautus näistä myöhemmän ajankohdan mukaan. Palautettavasta määrästä vähennetään 300 euroa.

Veroa ei palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu. Veroa ei myöskään palauteta siltä osin, kuin ajoneuvon arvo on noussut siihen verotuksen jälkeen tehdyn muutostyön tai varustelun takia. Veroa ei palauteta, mikäli palautettava määrä olisi 300 euron vähennyksen jälkeen pienempi kuin 1 000 euroa. Veroa ei niin ikään palauteta ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta tai jota ei ole asianmukaisesti ilmoitettu verotettavaksi.

Jos veroa palautetaan ajoneuvosta, jonka veroa on alennettu lain perusteella, alennetaan palautettavaa määrää sillä osuudella veron alennuksesta, joka kannettaisiin, mikäli ajoneuvo luovutettaisiin palautuksen hakemisen ajankohtana muuhun kuin alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön.

Mikäli ajoneuvo, josta on palautettu veroa, rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön Suomessa, verotetaan ajoneuvo käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti, ottamatta huomioon ajoneuvon aikaisempaa verotusta Suomessa.

>> Etsitkö vastausta lakiasiaasi? - Soita 0600 12 450 >>