Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisella on selvittämisvelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Asianosaisen selvittämisvelvollisuudella tarkoitetaan asianosaisen myötävaikutusta häntä koskevan asian selvittämisessä. Hallintolaissa säädetään asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Asianosaisen selvittämisvelvollisuus korostuu edunsuovien päätösten kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että asianosaisella on erityisesti velvollisuus esittää selvitystä omassa intressissään olevien asioiden osalta. Tällöin asianosaisella voidaan myös olettaa olevan suurempi motivaatio selvittää asiaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa