Minilex - Lakipuhelin

Asianajajan tai julkisen oikeusavustajan käyttäminen asiamiehenä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintoasiassa on oikeus käyttää asiamiestä. Asiamies voi olla asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Kyseisillä henkilöillä ei yleensä ole velvollisuutta esittää valtakirjaa, joka osoittaa hänen olevan oikeutettu edustamaan päämiestä. Asianajajan ja julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos viranomainen niin määrää. Tällä tavoin helpotetaan myös viranomaisten työtä. Viranomainen voi pyytää asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta valtakirjan esimerkiksi silloin, kun henkilöä edustaa eri asiamies samassa asiassa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa