Minilex - Lakipuhelin

Asiamiehen ja avustajan hyväksikäyttökielto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Aina toisinaan avustajat ja asiamiehet saavat tehtäviänsä suorittaessaan tietoonsa asioita, jotka ovat salassa pidettäviä. Näitä asioita koskee hyväksikäyttökielto. Toisin sanoen avustaja tai asiamies ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Asiamies tai avustaja ei nimenomaan saa käyttää näitä tietoja omaksi hyödykseen. Luonnollisesti kenenkään muunkaan henkilön hyödyksi tietoja ei saa käyttää. Avustaja tai asiamies ei saa myöskään vahingoittaa ketään näillä tiedoilla. Tiedot voivat olla peräisin yksityisiltä henkilöiltä tai viranomaisilta. Viranomaisen asiakirja saattaa myös sisältää tiedon, johon kohdistuu hyväksikäyttökielto.

Asianosaisen avustaja tai asiamies saa kuitenkin käyttää muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa