Minilex - Lakipuhelin

Yhdistys - KKO:2010:21

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yhdistys
    Hallitus
    Yhdistyksen edustaminen

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko toimeksianto yhdistystä sitova. Yhdistyksen kokouksessa oli valittu uusi hallitus, johon eivät enää olleet kuuluneet aikaisemman hallituksen jäsenet. Käräjäoikeus, jossa oli vaadittu uuden hallituksen valitsemista koskevan päätöksen julistamista mitättömäksi, oli turvaamistoimipäätöksillään yhtäältä kieltänyt mainitun päätöksen täytäntöönpanon ja toisaalta kieltänyt aikaisemman hallituksen jäseniä ryhtymästä yhdistysoikeudellisiin toimenpiteisiin. Käräjäoikeuden tuomiosta, jolla uuden hallituksen valintapäätös oli julistettu mitättömäksi, oli valitettu hovioikeuteen. Tässä vaiheessa aikaisemman hallituksen puheenjohtaja oli antanut asianajotoimistolle toimeksiannon hoitaa yhdistystä koskevia asioita.

Käräjäoikeudessa yhdistys vastusti kannetta, jossa asianajotoimisto vaati, että yhdistys velvoitetaan suorittamaan asianajotoimiston yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkityltä hallituksen puheenjohtajalta saamansa toimeksiannon perusteella suorittamista asianajopalveluista korvauksen. Yhdistyksen uusi johtokunta, joka ainoastaan oli voinut edustaa yhdistystä, ei ollut antanut toimeksiantoa. Asianajaja TV oli ollut tietoinen uuden johtokunnan valitsemisesta. Käräjäoikeus totesi, että oli ollut epäselvää, mikä taho oli edustanut yhdistystä. Rekisteriviranomainen ei ollut rekisteröinyt yhdistykselle tuolloin valittua johtokuntaa. Yhdistyksellä ei voinut olla kahta johtokuntaa ja sillä tulisi olla toimiva johtokunta. Johtokunnan vaihtaminen tuli yhdistystä sitovaksi heti, kun vaihtamista koskeva yhdistyksen päätös oli tehty. Käräjäoikeus katsoi, että yhdistys tarvitsi asianajajaa sen jälkeen, kun hallintoviranomaiset olivat päättäneet kuulla vanhaa johtokuntaa. Käräjäoikeus velvoitti lopulta yhdistyksen suorittamaan asianajotoimistolle hallintoprosessin hoitamisen osalta 10 000 euroa korkoineen hyläten vaatimuksen. Myöskin hovioikeus oli asiassa samaa mieltä.

Korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden päätöksen ja yhdistys vapautettiin sille määrätystä suoritusvelvollisuudesta asianajotoimistolle. Korkein oikeus katsoi, ettei hallituksen puheenjohtaja AK ole voinut antaa asianajotoimistolle yhdistystä sitovaa toimeksiantoa mainitun asian hoitamiseksi. Asianajotoimistolla ei siten ole perustetta vaatia yhdistykseltä korvausta toimeksiannon hoitamisesta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa