Minilex - Lakipuhelin

Suullinen valtuutus yksityistietoimituksesta sovittaessa - KKO:1996:66

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yksityistietoimitus
    Oikeudenkäyntimenettely
    Valtuutus

Tapauksessa oli kyse yksityistietoimituksesta, jonka osapuolina olivat Jussilan tilan omistaja A ja Uotilan tilan omistaja B. A:ta edusti ilman kirjallista valtuutusta hänen aviomiehensä X. Yksityistietoimituksessa X ja B olivat saavuttaneet yhteisymmärryksen siitä, että Jussilan tilan alueelle perustettaisiin tieoikeus Uotilan tilan hyväksi. Yhteisymmärrys kirjattiin X:n ja B:n allekirjoituksilla toimituspöytäkirjan merkintään, jonka nojalla he hyväksyivät saavuttamansa sopimuksen ja menettivät oikeutensa valittaa asiasta. 

A kuitenkin haki muutosta tehtyyn yksityistietoimitukseen maaoikeudesta. Maaoikeus kuitenkin katsoi A:n jo aiemmin tunnustaneen, että hän oli valtuuttanut X:n edustamaan häntä toimituksessa, vaikka mitään kirjallista valtuutusta ei oltukaan laadittu. Maaoikeus huomioi myös, että X oli ollut täydessä ymmärryksessä tekemästään sopimuksesta ja sen merkityksestä.Näillä perusteilla maaoikeus katsoi, että X:llä oli ollut oikeus tehdä tien paikkaa koskenut sopimus B:n kanssa ja jätti A:n valituksen lopulta tutkimatta.

Valitusluvan saatuaan A valitti maaoikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen. A:n valitus perustui hänen näkemykseensä siitä, ettei X ollut ollut oikeutta tehdä hänen puolestaan sopimuksia, sillä minkäänlaista valtakirjaa ei oltu heidän välillään laadittu. A:n mukaan X:llä ei ollut myöskään ollut ymmärrystä siitä, että hänen tekemänsä sopimus piti sisällään jo edellä mainitun yksityistietoimituksen.

Korkein oikeus otti huomioon, että X oli toimituksesta sovittaessa ilmoittanut suullisesti, että hänellä oli valtuutus toimia A:n edustajana. Tämän lisäksi korkein oikeus nosti esiin, että A:n valtuuttamana asiamiehenä A:ta maaoikeudessa avustanut asianajaja oli kertonut, että X:llä oli ollut sekä oikeus edustaa A:ta toimituksesta sovittaessa että tehdä toimituksen osalta sopimus B:n kanssa. Tätä kautta korkein oikeus katsoi, että valtuutuksessa alun perin ollut puutteellisuus oli tullut korjatuksi. Näillä perusteilla korkein oikeus ei päätynyt muuttamaan maaoikeuden tuomiota asiassa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa