Minilex - Lakipuhelin

Velan vakuudeksi annettu pantti ei vastannut velan vanhentumisen jälkeen lasketuista viivästysseuraamuksista – KKO:2006:102

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Panttaus
    Saamisen vanhentuminen
    Vero

A ja B:n omistamat asunto-osakkeet oli pantattu verovirastolle vakuudeksi osakeyhtiön veroista ja niiden viivästysmaksuista. Verot vanhentuivat, mutta A:n ja B:n antama pantti ei vastannut veron vanhentumisen jälkeiseltä ajalta lasketuista viivästysseuraamuksista.
Korkein oikeus katsoi, että veroulosottolain mukaan verot ja julkiset maksut saadaan ulosottaa ilman ulosoton edellytyksenä olevaa tuomiota tai päätöstä. Veroulosottolain mukaan vero saadaan periä maksuvelalliselta viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on maksuunpantu tai määrätty, ja sillä uhalla että oikeus maksun saamiseen on menetetty. Veron viivästyskoron perimisestä ulosottotoimiin noudatetaan laki veroulosotosta. Veronlisäyksen ja viivekoron perimisessä noudatetaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettua lakia. Veroulosottolaki ja sen säännös veron vanhentumisesta ja tulee sovellettavaksi veron viivästysseuraamuksiin lain esitöiden mukaan. Pantti on annettu kaikkien verojen, maksujen ja viivästyskorkojen vakuudeksi, joista osakeyhtiö vastasi. Verosaatavat ovat kuitenkin vanhentuneet, joten myös korot ja muut velan liitännäiskustannukset vanhenevat myös samalla. Verolle ei ole voinut kertyä viivästysseuraamuksia vanhentumisen johdosta.

A:n ja B:n antama vierasvelkapantti on ollut liitännäinen verovelkaan nähden. Kun verovelka on vanhentunut, ei tälle päävelalle ole voinut kertyä viivästysseuraamuksia eikä siten myöskään panttivastuulle ole ollut perusteita. Veroulosottolaissa on säädetty saamisen perimisestä panttina olevasta omaisuudesta veron vanhentumisesta riippumatta. Se edellyttää panttaussitoumuksesta erillistä velkasuhdetta, jossa pantinantaja olisi vastuussa pantin arvolla. Sen mukaisesti ei edellä todettua velan maksun viivästymiseen liittyvää saamista verottajan ja velallisen välillä velan vanhentumisen jälkeen voi syntyä ilman eri sopimusta. Mainittu lainkohta ei anna tuke panttivastuun laajentamiselle sen yli mitä se velan vanhentuessa oli. Korkein oikeus katsoo näillä perusteilla, etteivät A ja B ole vastuussa antamallaan pantin arvolla verosaataville veron vanhentumisen jälkeen lasketuista viivästysseuraamuksista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa