Minilex - Lakipuhelin

Panttioikeus ja sulautuminen - KKO:2009:41

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Osakeyhtiö
    Sulautuminen
    Panttaus

A oli antanut osakeyhtiö B:lle pantin senhetkisistä ja tulevista varoistaan.  B myöhemmin sulautui osakeyhtiöön C, jonka kanssa A jatkoi liiketoimintaa.  Kun A asetettiin konkurssiin, C vaati suoritusta panttioikeuden nojalla.  C vaati A:n konkurssipesää vastaan ajamassaan kanteessa, että sen konkurssissa valvomat laskusaatavat suoritettiin panttauksen tuottamalla etuoikeudella kiinteistön arvosta.  Käräjäoikeus määräsi, että C:n A:n konkurssissa valvomat laskusaatavat korkoineen oli suoritettava panttauksen tuottamalla etuoikeudella kiinteistön arvosta.  Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko yleispanttaussopimus koskenut myös sulautumisen jälkeen syntyneitä saatavia.  Sulautumisen oikeusvaikutukset määräytyvät sulautumisen tapahtuessa voimassa olevan lain mukaan.  Sulautumisessa sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle.  Sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvoitteet ovat osa vastaanottavalle yhtiölle suoraan siirtyviä varoja ja velkoja.  A:n ja B:n solmimaan panttaussopimukseen ei sisälly ehtoja sopijapuolen mahdollisen sulautumisen varalta.  Panttioikeus kiinteistöön on B:n sulautuessa siirtynyt C:lle.  C on tullut panttaussopimuksen osapuoleksi B:n sijaan.  Korkein oikeus katsoo, että A:n antama pantti on vakuutena C:n valvomista, sulautumisen jälkeen syntyneistä saatavista.  Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa