Minilex - Lakipuhelin

Vakuutusyhtiölle annetut väärät tiedot - KKO:2006:79

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • vakuutussopimus
    Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

Henkilö A ei voinut saada autoa osamaksulla autoa, koska hänen luottotietonsa olivat menneet maksuhäiriöiden vuoksi. A sopi siksi B:n kanssa, että B merkittäisiin auton omistajaksi ja haltijaksi. Autokaupan yhteydessä tehtiin myös vakuutushakemus, jossa myös vakuutuksenottajaksi merkittiin B. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajan on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan kysymyksiin. Autovakuutukseen kuului myös rahoitusturvaa koskeva ehto, jonka mukaan vakuutuksesta suoritettiin vahinkohetkellä erääntymätön osamaksuvelka, kuitenkin enintään vahingon määrä. A oli käyttänyt autoa ja maksanut osamaksuerät sekä vakuutusmaksut. Auto oli tuhoutunut tulipalon johdosta. Autoliike, jolle osamaksusopimus oli siirretty, vaati vakuutusyhtiöltä korvausta erääntymättömistä osamaksusaatavista. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta, koska vakuutuksenottaja oli antanut väärää tietoa ja menetellyt vilpillisesti. Autoliike vaati kanteella korvausta vakuutusyhtiöltä. Kaikki oikeusasteet hylkäsivät autoliikkeen kanteen.

Vakuutussopimuslain mukaan tiedonantovelvollisuuden vilpillinen laiminlyönti johtaa siihen, ettei vakuutussopimus sido vakuutuksenantajaa. Korkeimman oikeuden mukaan vakuutusyhtiö oli väärien tietojen perusteella antanut vakuutuksen, eikä sillä ollut siten käytössään oikeita tietoja vakuutetusta. Näin myöskään vakuutusyhtiö ei kyennyt arvioimaan vakuutuksenottajaan liittyviä todellisia riskejä. Vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä on menetelty vilpillisesti, eikä se siten sido vakuutuksenantajaa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa