Minilex - Lakipuhelin

Työturvallisuusrikos - KKO:2013:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työrikos
    Työturvallisuusrikos
    Oikeushenkilön rangaistusvastuu
    Yhteisösakko

Yhtiön työntekijä oli vammautunut käyttäessään puristinta, joka oli hallintalaitteiltaan ja suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten vastainen. Työntekijöiden puristimella käyttämä työtapa oli ollut työturvallisuutta koskevan ohjeen vastainen. Puristimeen ei ollut tehty työturvallisuutta kohentavia parannuksia työntekijän vammautumisen jälkeenkään. Kysymys tehtaan teknisen johtajan, käyttöpäällikön ja vuoromestarin syyllistymisestä työturvallisuusrikokseen. Syyttäjä vaati X Oy:n omistaman tehtaan tekniselle johtajalle A:lle, käyttöpäällikkö B:lle ja vuoromestari C:lle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta sekä yhtiön tuomitsemista yhteisösakkoon.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet A:n ja B:n osalta, mutta tuomitsi C:n työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakon määräiseen sakkorangaistukseen ja X Oy:n 5 000 euron yhteisösakkoon. Hovioikeus hylkäsi lisäksi syytteet C:tä vastaan ja vaatimuksen yhteisösakosta.

Tapauksessa X Oy:n paperitehtaan työntekijä D on 28.3.2007 käyttäessään paperirullien päätylappupuristinta korjannut jalallaan päätylappua, jolloin hänen jalkansa on jäänyt puristuksiin liikkeessä olleen puristimen ja paperirullan väliin. D:n jalasta on tapaturman vuoksi jouduttu amputoimaan kolme varvasta.

A, B ja C olivat laiminlyönneillään kukin osaltaan mahdollistaneet sen, että tehtaalla käytetty paperirullien päätylappupuristin oli ollut suojaukseltaan ja hallintalaitteiltaan työturvallisuusmääräysten vastainen ja omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa työntekijöille. Laiminlyöntien johdosta työntekijät olivat myös joutuneet käyttämään vääränlaista työtapaa, mikä lisäsi riskiä vammojen syntymiseen.

Rikoslain mukaan työturvallisuusrikoksesta on tuomittava työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Korkein oikeus katsoi, että vastuu työsuojelumääräysten mukaisuudesta sekä työntekijöiden turvallisista työtavoista on asemansa puolesta ollut sekä A:lla, B:llä että C:llä.

Korkein oikeus kuitenkin katsoi että ei tullut näytetyksi, että A ja B olisivat syyllistyneet miltään osin syytteen mukaisiin työturvallisuusrikoksiin. C kuitenkin tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakkoon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa