Minilex - Lakipuhelin

Tuomion täydentäminen ja oikeudenkäyntikuluvastuu - KKO:2011:55

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomion täydentäminen
    Oikeudenkäyntimenettely
    Oikeudenkäyntikulut

Ratkaisussa oli kyse tuomion täydentämisestä oikeudenkäyntikuluvastuun osalta. Turun hovioikeus antoi tuomion valitusasiassa, jossa B tuomittiin korvaamaan muun muassa oikeudenkäyntikulut A:lle. Hovioikeus korotti A:lle maksettavia vahingonkorvauksia, ja pysytti muutoin käräjäoikeuden tuomion. A pyysi tuomion täydentämistä oikeudenkäyntikulujen osalta, sillä A:n hakemuksen perusteella osa näistä kuluista jäi mainitsematta. Hovioikeus hylkäsi tämän hakemuksen sillä perusteella, että A ei ollut kohdistanut oikeudenkäyntikuluvaatimusta B:hen hovioikeudessa.

Korkein oikeus aloitti tuomionsa perustelun kertaamalla asian kulun, sekä hovioikeuden lausunnot, jotka on siis lyhyesti selostettu yllä. Korkein oikeus tämän jälkeen mainitsi, että tuomiota voidaan täydentää, vaikka yksityisoikeudelliset vaatimukset olisivat jääneet lausumatta tuomion yhteydessä. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuden olisi tullut ottaa nämä kulut huomioon tuomiossaan, eikä tämä vaatimus ollut millään tavalla odottamaton, ei edes B:lle. Hovioikeuden ei olisi tullut omilla perusteillaan jättää tuomiota täydentämättä. Näin ollen korkein oikeus päätti, että hovioikeuden tulee täydentää tuomiotaan alkuperäisessä kokoonpanossaan. Hovioikeuden päätös kumottiin, ja korkein oikeus määräsi hovioikeuden täydentämään tuomiotaan omasta aloitteestaan.

Korkein oikeus korjasi hovioikeuden selkeän virheen. Yksityisoikeudelliset vaatimukset tulee tietysti aina esittää oikeudenkäynnissä, mutta tuomioistuimellakin on velvollisuus ottaa ne huomioon lain mukaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa