Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon ja maksun suorittamisen merkitys tunnustamisena – KKO:2003:54

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yksipuolinen tuomio
    Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon
    Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen
    Oikeussuojan tarve

Tapauksessa oli kyse takaisinsaannista yksipuoliseen tuomioon ja takaisinsaantia hakevan oikeussuojan tarpeesta sekä siitä, oliko asianosainen tunnustanut velan oikeaksi maksamalla se ulosottomenettelyssä. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa riita-asiassa toisen osapuolen passiivisuuden johdosta. Yksipuoliseen tuomioon on mahdollista kuitenkin hakea takaisinsaantia tietyssä määräajassa, jolloin käräjäoikeuden on otettava asia uudelleen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Tapauksessa käräjäoikeus oli antanut velkomusta koskevassa asiassa yksipuolisen tuomion X Oy:n hyväksi, kun A ei ollut vastannut X Oy:n kanteeseen määräajassa. A velvoitettiin maksamaan X Oy:lle 10 000 markkaa. A vaati takaisinsaantihakemuksella yksipuolisen tuomion kumoamista ja hänen vapauttamistaan sen mukaisesta maksuvelvollisuudesta.

Käräjäoikeus jätti A:n takaisinsaantihakemuksen tutkimatta. A oli maksanut velkansa ja yksipuolisesta tuomiosta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut X Oy:lle ulosottoviranomaisen välityksellä. Saatavaa ei enää ollut ja A:n maksu oli tulkittavissa saatavan tunnustukseksi. Riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, osapuolen tekemä tunnustus on sitova. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Hovioikeuden mukaan A:lla ei ollut oikeudellista tarvetta saada maksuvelvollisuutensa perustetta tutkittavaksi tuomioistuimeen, koska saatava oli maksettu, ja se oli siten myös lakannut olemasta olemassa.

Korkein oikeus kuitenkin kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset sekä palautti asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein oikeus totesi, että A oli maksanut saatavan, koska hänen kiinteistönsä oli ulosmitattu maksusta johtuen. Maksun suorittamisen tarkoitus oli välttää kiinteistön myynti pakkohuutokaupalla ja säilyttää siten kiinteistö A:n omassa omistuksessa. Maksu ei tällaisissa olosuhteissa tarkoittanut, että A olisi tunnustanut saatavan oikeaksi ja hyväksynyt sen. Maksun suorittaminen ei siten myöskään poistanut A:n oikeudellista tarvetta saada maksuvelvollisuutensa perustetta tutkittavaksi. A:lla oli oikeus saada takaisinsaantihakemuksensa tutkituksi käräjäoikeudessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa