Minilex - Lakipuhelin

Törkeä veropetos, itsekriminointisuoja - KKO:2015:1

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Veropetos
    Törkeä veropetos
    Itsekriminointisuoja

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2015:1 oli kysymys törkeästä veropetoksesta ja itsekriminointisuojasta. X Oy:n vastuuhenkilö A oli nostanut perusteettomien aliurakointilaskujen avulla yhtiöstä varoja. Hänet oli tuomittu yhtiön verotuksessa tehdystä törkeästä veropetoksesta hänen annettuaan yhtiön veroilmoituksessa vääriä tietoja veron määrään vaikuttavista seikoista. Osa veropetoksella saaduista varoista oli jäänyt A:lle ja A oli tuomittu näiden varojen osalta myös henkilökohtaisessa verotuksessa tehdystä veropetoksesta.

Korkeimman oikeuden tutkittavana oli kysymys siitä, onko A saanut itsekriminointisuojaan vedoten jättää henkilökohtaisessa verotuksessaan ilmoittamatta X Oy:stä saamiaan varoja. Kysymys oli myös siitä, estikö A:lle hänen henkilökohtaisessa verotuksessa jälkiverotuksen yhteydessä määrätty veronkorotus saman menettelyn johdosta syytteen ajamisen törkeästä veropetoksesta.

Korkeimman oikeuden mukaan ne bis in idem -kiellon mukaan veronkorotuksen määrääminen estää veropetosta koskevan rikosoikeudellisen rangaistuksen saamisen samasta asiasta. Näin ollen myöskään syytettä ei voida tutkia niiden verovuosien osalta, joilta veronkorotus on määrätty. Ne bis in idem -kiellon soveltuminen tutkitaan kuitenkin verovuosikohtaisesti. Näin ollen niiltä vuosilta, joilta veronkorotusta ei ole määrätty, ei ole estettä syytteen tutkimiselle ne bis in idem -kiellon osalta.

Korkeimman oikeuden mukaan veroilmoituksiin liittyvä rangaistusuhkainen velvollisuus antaa veroviranomaisille veron määräämiseksi tarvittavia tietoja ei sinänsä loukkaa itsekriminointisuojaa eikä sanottu menettely anna oikeutta yleisesti kieltäytyä laissa säädetystä tietojenantovelvollisuudesta verotus- tai ulosottomenettelyssä. Korkeimman oikeuden mukaan A ei ole ollut itsekriminointisuojan tarkoittamassa asemassa antaessaan veroilmoitukset. Tämän takia A ei ole joutunut itsekriminointisuojaa loukkaavalla tavalla myötävaikuttamaan oman syyllisyytensä selvittämiseen täyttäessään ilmoitusvelvollisuuttaan. Näin ollen hänet voitiin tuomita henkilöverotuksessa tehdystä törkeästä veropetoksesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa