Minilex - Lakipuhelin

Olennaisten tietojen poisjättäminen mainoksesta - KKO:2005:86

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kuluttajansuoja
    Markkinoinnin sääntely
    Olennaisuus
    tietojen antamatta jättäminen

Viihdetapahtumien järjestäjät olivat lehti- ja televisiomainoksissa markkinoineet tapahtumia, joihin pystyi ostamaan lippuja välittäjänä toimivasta puhelinpalvelusta. Lippujen hintoja tai puhelinpalvelun hintoja ei mainoksissa ollut mainittu. Kuluttaja-asiamies vaati markkinaoikeudessa välittäjää lopettamaan mainostamisen ilman kuluttajalle olennaisia tietoja. Asian on ratkaissut markkinaoikeus ja Korkein oikeus.

Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksina oli, että ostopäätöksen kannalta merkittävät tiedot tulee antaa markkinoinnissa, tai ne katsotaan kuluttajansuojalain mukaisesti olennaisten tietojen antamatta jättämiseksi. Olennaisina tietoina kuluttaja-asiamies piti tapahtuman hintaa ja maksullisen puhelinnumeron hintaa. Näiden tietojen tuli olla selkeästi ja helposti havaittavissa mainoksesta. Tapahtuman järjestäjä oli ulkomainen, mutta puhelinpalvelu (välittäjä) oli kotimainen, joka oli markkinoinnista asetettu vastuuseen ja täten nostettu kanteessa vastaajaksi.

Markkinaoikeus katsoi, että myös välittäjä voitiin katsoa vastaajaksi, sillä kyseessä oli elinkeinonharjoittaja, joka välittää hyödykkeitä kuluttajalle. Markkinaoikeuden ratkaisuna oli, että myös välittäjä oli vastuussa puhelinnumeronsa ja lippujen hintojen mainitsemisesta markkinoinnissa. Puhelinnumero oli osassa mainoksia mainittu, mutta äärimmäisen pienellä, joka ei vastannut kuluttajansuojalain mukaista selkeyttä ja helposti luettavuutta. Täten markkinaoikeus kielsi markkinoinnin ilman tapahtuman lippujen hintaa, mainitsematta sitä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, ja maksullisen puhelinnumeron markkinointia pääsylippujen ostamiseen ilman puhelinnumeron hintaa selkeästi ja helposti havaittavasti. Kieltoa oli noudatettava heti. Mikäli kieltoa ei noudatettaisi, tulisi välittäjän maksaa 60 000 euron suuruinen sakko.

Korkein oikeus myönsi valitusluvan välittäjä-yhtiölle. Korkein oikeus aloitti käsittelynsä siitä, voidaanko markkinointia koskevia vaatimuksia kohdistaa välittäjään, varsinkin kun tapahtumien järjestäjät ovat myös tilanneet markkinointia. Koska välittäjä saa lipunmyynnistä välityspalkkion, sekä markkinointi edistää välittäjän tilaisuuksien ja tapahtumien tarjoamien palvelujen ostamista, katsotaan välittäjän olevan myös vastuussa markkinoinnista, ja täten voidaan kohdistaa vaatimuksia. Myös Korkeimman oikeuden mukaisesti markkinoinnissa on jätetty kuluttajan kannalta olennaista tietoa tapahtumasta tarjoamatta. Korkein oikeus päätyy samaan lopputulokseen, kuin markkinaoikeus. Mainonta ilman hintojen mainitsemista selkeästi ja helposti on kielletty 60 000 euron sakon uhalla.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa