Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen jakaantuminen, kun hävinnyt osapuoli ei ollut aiheuttanut vastapuolelle ylimääräisiä kuluja - KKO:2003:57

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntikulut
    Kiinteistönmuodostamislaki
    Lohkominen
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu

Tapauksessa B:n tilalle oli lohkomistoimituksessa perustettu tieoikeus A:n omistaman tilan kautta kulkevaan tiehen, vaikka A:ta ei ollut Etelä-Suomen maaoikeuden mukaan kuultu asianmukaisesti toimituksessa. Lisäksi tieoikeuden johdosta suoritettavia korvauksia koskeva päätös oli jäänyt merkitsemättä toimituskirjaan. Maaoikeus poisti A:n kantelusta tieoikeuden perustamista koskevan ratkaisun ja palautti asian maanmittaustoimistoon asianmukaisia toimenpiteitä varten. Se tuomitsi B:n maksamaan A:lle hävinneenä tämän oikeudenkäyntikulut.

Korkein oikeus kuitenkin kiinnitti huomiota seikkaan, ettei B ollut vastuussa lohkomistoimituksessa tapahtuneesta menettelyvirheestä. Koska tapauksen kaltaisten tilanteiden varalta ei ollut nimenomaista sääntelyä, korkein oikeus päätyi noudattamaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvusta ilmenevää yleistä periaatetta, jonka mukaan korvausvelvolliseksi joutuu vain asianosainen, joka tavalla tai toisella on aiheuttanut toiselle oikeudenkäyntikuluja. Koska B ei ollut antanut kanteluun aihetta eikä myöskään kanteluun vastaamalla ollut aiheuttanut A:lle ylimääräisiä kuluja, häntä ei voitu velvoittaa korvaamaan A:n oikeudenkäyntikuluja.

Korkein oikeus vapautti B:n velvollisuudesta suorittaa A:lle korvausta oikeudenkäyntikuluista korkoineen ja hylkäsi A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Muilta osin se pysytti maaoikeuden tuomion.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa