Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku valtion varoista maksetun avustajanpalkkion määrään - KKO:2003:38

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntikulut
    Asianosainen

Tapauksessa A oli määrätty oikeudenkäyntiavustajaksi maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla. A:n valitettua avustajanpalkkionsa määrästä hovioikeuteen A:n päämiehen vastapuolelta X Oy pyydettiin lausumaa valituksesta. Annettuaan pyydetyn vastauksen A:n päämiehen vastapuoli X Oy vaati A:ta korvaamaan sille vastaamisesta aiheutuneet kulut.

Hovioikeuden mukaan X Oy:n ja A:n välillä ei ollut kaksiasianosaissuhdetta, minkä vuoksi A ei siten maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain nojalla oikeudenkäyntiavustajaksi määrättynä ollut asiassa sellainen X Oy:n vastapuoli, että hänet olisi tullut velvoittaa korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus hylkäsi X Oy:n vaatimuksen.

Korkeimman oikeuden mukaan tapauksessa palkkion määrää koskeva muutoksenhakemus kohdistui valtioon, jonka varoista A:n avustajanpalkkio oli maksettu. Koska X Oy puolestaan oli lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan valtiolle määrän, jonka valtio oli korvannut A:lle, olisi palkkion määrän muuttamisella muutoksenhaun johdosta saattanut olla vaikutusta X Oy:n oikeuteen. Koska X Oy ei korkeimman oikeuden mukaan kuitenkaan ollut palkkion määrää koskevassa valitusasiassa A:n vastapuoli, A ei ollut velvollinen korvaamaan X Oy:lle lausuman antamisesta aiheutuneita kuluja hovioikeudessa. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöksen lopputulosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa