Minilex - Lakipuhelin

Luottamusmiehen asema irtisanomisen yhteydessä - KKO 1998:144

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Luottamusmies
    Työsopimuksen irtisanominen
    Laiton irtisanominen

Korkeimman oikeuden tapauksessa oli kyse luottamusmiehen asemasta. Luottamusmies oli irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Irtisanomisen taakse ei tosin saatu niiden työntekijöiden enemmistöä, joita luottamusmies edusti. Korkeimman oikeuden selvitettäväksi jäi, oliko luottamusmiehen irtisanominen laillinen.

Luottamusmies A:n mukaan hänen irtisanomiselle ei ollut perustetta. Luottamusmies oli tehnyt pitkän työuran saman työnantajan palveluksessa. Samoissa ajojärjestelijän tehtävissä työskenteli myös toinen työntekijä. Luottamusmies A irtisanottiin ajojärjestelijän tehtävistä, mutta toinen työntekijä jäi samoihin tehtäviin. A:n työtehtävät eivät olleet näin ollen päättyneet kokonaan. A:n mielestä häntä ei voitu irtisanoa luottamusmiesasemansa takia. Hän vaati käräjäoikeudessa vahingonkorvausta perusteettomasta irtisanomisesta.

Käräjäoikeus totesi irtisanomisen olleen laiton. Käräjäoikeus velvoitti työnantajan maksamaan irtisanotulle A:lle kertakorvauksena 24 kuukauden palkan suuruisen summan. Käräjäoikeuden mukaan työsopimuslaissa määritelty luottamusmiehen irtisanomisen erityissuoja oli pakottavaa oikeutta. Siitä ei siis voitu työehtosopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi. Työnantaja valitti hovioikeuteen.

Hovioikeus päätyi hieman alentamaan korvauksen määrään, mutta piti muuten käräjäoikeuden päätöksen voimassa. Hovioikeus totesi perusteluissaan, että työsopimuslain mukaan luottamusmiehen työsopimus voitiin irtisanoa vain siinä tapauksessa, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joiden luottamusmiehenä A oli, antoi suostumuksensa tai kun työ kokonaan päättyi, eikä A:lle voitu järjestää muuta työtä, joka vastasi hänen ammattitaitoaan.

Myös korkein oikeus yhtyi tähän argumentaatioon. Korkein oikeus katsoi, ettei työ yhtiössä ollut loppunut kokonaan. Työnantaja ei myöskään pyrkinyt sijoittamaan A:ta muihin tehtäviin. Korkein oikeus velvoitti yhtiön maksamaan A:lle vahingonkorvausta työsopimuslain vastaisesta irtisanomisesta.

Korkeimman oikeuden päätös vahvisti sen pääsäännön, jonka mukaan luottamusmiehellä on erityissuoja irtisanomistilanteissa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa