Minilex - Lakipuhelin

Luottamusmiehen erottaminen kesken toimikauden- KKO:2012:50

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yhdistys
    Luottamusmiehen tehtävästä erottaminen

Tapauksessa KKO 2012:50 yhdistyksen hallituksen jäsen A oltiin valittu luottamusmieheksi sekä toisiin luottamustehtäviin vuoden 2009 loppuun asti. Ylimääräisessä kokouksessa 20.5.2009 päätettiin erottaa A luottamustoimista ja valita A:n tehtäviin B vuoden loppuun saakka. A:ta kohtaan esitetty epäluottamuslause perustui aiemman kokouksen pöytäkirjan liitteisiin. Niistä ilmeni, A:n tuoneen julki luottamuksellista tietoa. Lisäksi liitteen mukaan A oli osallistunut toimintaan, jonka tarkoituksena oli ollut hajoittaa kyseinen yhdistys. Tämän hän oli tehnyt hallituksen jäseniltä salaa.

Käräjäoikeus huomioi tuomiota langettaessaan yhdistysautonomian periaatteen mukaisen yhdistyksien laaja-alaisen päätäntävallan. Käräjäoikeuden mukaan yhdistyksen säännöissä ei esiintynyt sellaista tulkintaa, jonka mukaan luottamusmiehen voisi erottaa kesken toimikauden. Täten käräjäoikeus katsoi, että ylimääräisessä kokouksessa tehdyt päätökset olivat pätemättömiä yhdistyslain nojalla. Käräjäoikeus kumosi A:n erottamisen luottamustehtävistä.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Yhdistyslain ja yhdistysautonomian tarkoitus on antaa yhdistyksille mahdollisimman laaja toimivalta omiin sisäisiin toimintoihinsa. Yhdistys voi näin ollen säännöissään määrätä muun muassa luottamusmiehen erottamismenettelystä. yhdistyslaki rinnastaa luottamusmiehen hallituksen jäseniin, kun taas yhtiön sääntöjen mukaan luottamusmies on yhdistyksen toimihenkilö.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksella on oikeus päättää hallituksen jäsenien erottamisesta. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Korkeimman oikeuden mukaan A:n erottamista koskeva asia on esitetty asianmukaisesti kokouskutsussa. Muutoinkin asia on esille tulleiden seikkojen puitteissa esitetty lain ja sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksellä on korkeimman oikeuden mukaan ollut toimivalta erottaa A luottamustoimistaan, koska yhdistyksen säännöissä ei ole ollut luottamismiehen erottamista koskevia erillisiä säännöksiä.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan yhdistys ei ole menetellyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Kokouksen päätös ei ole pätemätön tai mitätön. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja hylkäsi kanteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]