Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:14

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Väliaikainen turvaamistoimi
    Muutoksenhaku
    Kantelu

Tapauksessa oli kysymys työntekijäjärjestön työnantajaa (Finnair) vastaan aloittamasta lakosta. Työntekijäjärjestö oli aloittanut lakon työnantajayrityksessä työehtosopimuksen voimassaoloaikana. Kyseessä oli siis niin kutsuttu laiton lakko. Finnair haki käräjäoikeudelta väliaikaista turvaamistoimenpidettä lakon kieltämiseksi. Tapauksessa arivoitavana oli erityisesti käräjäoikeuden määräämän turvaamistoimenpiteen kantelukelpoisuus.

Käräjäoikeus hyväksyi hakemuksen väliaikaisen turvaamistoimen osalta ja totesi päätöksen olevan voimassa kunnes toisin määrätään. Käräjäoikeuden päätös annettiin vastaajia kuulematta, jottei turvaamistoimen tarkoitus vaarantuisi. Myöhemmin päätöksen annettuaan se varasi työnantajajärjestölle tilaisuuden vastauksen antamiseen. Työnantajayritys vaati käräjäoikeutta välittömästi peruuttamaan turvaamistoimenpidepäätöksen, koska lakko oli lopetettu. Kantajat tekivät hovioikeuteen kantelun, jossa se vetosi siihen, että käräjäoikeuden olisi pitänyt peruuttaa väliaikainen turvaamistoimi. Kantajat katsoivat turvaamistoimiasian kuuluvan työtuomioistuimen toimivaltaan. Hovioikeus jätti kanteen tutkimatta ja piti turvaamistoimenpidepäätöstä lainvoimaiseen tuomioon rinnastuvana päätöksenä, josta ei voinut kannella. Kantajat valittivat edelleen korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimman oikeuden enemmistö tuli siihen tulokseen, ettei kyseisessä tapauksessa turvaamistoimihakemusta olisi tullut lainkaan käräjäoikeudessa tutkia, vaan se olisi pitänyt suoraan jättää tutkimatta. Tapaus herätti korkeimmassa oikeudessa eriäviä mielipiteitä. Kaksi korkeimman oikeuden jäsentä oli sitä mieltä, ettei käräjäoikeus ollut asiassa ylittänyt toimivaltaansa. Käräjäoikeus oli 27.6.2016 määrännyt turvaamistoimenpiteen päättymään, joten korkeimman oikeuden ei tarvinnut tähän ottaa kantaa. Tapauksessa korkeimman oikeuden mukaan työtaistelun seurauksena tuli kyseeseen ainoastaan työtuomioistuimen määräämä hyvityssakko. Korkein oikeus katsoi, että työtaistelutoimenpide on sinänsä mahdollista kieltää käräjäoikeuden toimesta vain sen tapahtuessa silloin, kun työehtosopimus ei ole voimassa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]