Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkautuminen ja takaisinsaanti - KKO:2005:95

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Avoin yhtiö
    Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään

Avoimen yhtiön (Ay) yhtiömiesten määrä oli vähentynyt yhteen. 2.6.1999. Vuoden kuluessa yhtiömiesten määrä ei kasvanut, joten lain mukaan yhtiö purkautui. Yhtiön velkoja haki yhtiötä konkurssiin 28.7.2000 tekemällään hakemuksella. Yhtiö asetettiin konkurssiin 27.11.2000. Sitä ennen yhtiömies oli maksanut velkojalle 4.8., 10.8. ja 18.8.2000 yhteensä 30 000 markkaa. Konkurssipesä nosti takaisinsaantikanteen velkojaa vastaan ja vaati rahasuoritusten peräyttämistä. Käräjäoikeus velvoitti yksipuolisella tuomiolla velkojan palauttamaan noin 5 000 euroa korkoineen.

Velkoja haki takaisinsaantia ja vaati konkurssipesän takaisinsaantikanteen hylkäämistä. Käräjäoikeus kumosi yksipuolisen tuomion. Se katsoi, että yhtiö oli lakannut olemasta 2.6.2000, koska yhtiömiehiä oli ollut vain yksi vuoden ajan. Avoimen yhtiön purkauduttua yhtiömiesten määrän vuoksi sen omaisuus sulautuu ainoan yhtiömiehen omaisuuteen. Yhtiön purkautumisen jälkeen tehdyt maksut olivat yhtiömiehen henkilökohtaisia maksuja, eivät yhtiön, jota ei juridisesti ollut enää olemassa.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkein oikeus katsoi samoin kuin alemmat oikeusasteet, että koska yhtiö oli purkautunut ja sen varat yhdistyneet yhtiömiehen varojen kanssa, ei takaisinsaantiin ollut perusteita. Maksusuoritukset oli tehnyt yksityinen elinkeinonharjoittaja, ei konkurssiin haettu yhtiö. Korkein oikeus totesi sellaisen tilanteen varsin ongelmalliseksi, jossa yksityisen elinkeinonharjoittajan maksuja voitaisiin peräyttää konkurssipesään. Yhtiön purkautumisen kannalta sillä ei ollut merkitystä, että purkautumisesta ei ollut tehty merkintää kaupparekisteriin välittömästi. Yhtiö oli joka tapauksessa purkautunut 2.6.2000.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa