Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomion lainvoimaisuus merkitsee sitä, ettei asiassa pääsääntöisesti enää voida hakea muutosta ja asia on saatettu päätökseen. Eräissä tapauksissa tällainenkaan tuomio ei kuitenkaan välttämättä jää lopulliseksi, vaan ratkaisuun voidaan vielä puuttua ylimääräisen muutoksenhaun keinoin. Ylimääräiseen muutoksenhakuun voidaan kuitenkin turvautua vasta, kun varsinaiset muutoksenhakukeinot on käytetty eli ratkaisusta ei ole enää mahdollista varsinaisessa muutoksenhaussa valittaa esimerkiksi hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.

Ylimääräinen muutoksenhaku on oikeussuojakeino lainkäytössä tapahtuvien virheiden varalta. Nämä virheet ovat korjattavissa varsinaiselle muutoksenhaulle varatun määräajan jälkeen, kun tuomio on jo saanut lainvoiman. Ylimääräinen muutoksenhaku ei siis kuulu tyypilliseen muutoksenhakureittiin, vaan se voi tulla kyseeseen vain melko poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa kyse on verrattain painavasta virheestä tai puutteesta. Varsinaiseen muutoksenhakuun verrattuna ylimääräiselle muutoksenhaulle asetettu määräaika on pitkähkö tai jopa rajaton.

Ylimääräisin muutoksenhakukeinoin voidaan hakea muutosta yleisten tuomioistuinten ratkaisuihin ja erityistuomioistuinten yksityisoikeudellisiin ratkaisuihin. Muutosta haetaan hovioikeudelta tai korkeimmalta oikeudelta, jotka voivat kumota muutoksenhaun kohteena olevan tuomion oikeusvoiman. Tällöin asia voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakuaste voi myös päättää poistaa muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun kokonaan.

Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat tuomiovirhekantelu, tuomionpurku ja menetetyn määräajan palauttaminen. Tuomiovirhekantelua käytetään tapauksissa, joissa asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, kun taas tuomionpurku koskee aineellisen virheen sisältävää ratkaisua. Menetetyn määräajan palauttaminen voi tulla kyseeseen, jos määräajan menettäminen on johtunut laillisesta esteestä tai muusta painavasta syystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa