Minilex - Lakipuhelin

Yleistiedoksianto hallintopäätöksen tiedoksiannon muotona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus viranomainen voi ilmoittaa julkisesti, että jokin asiakirja on nähtävillä viranomaisessa. Yleistiedoksiannossa asiakirja siis pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä.

Jos tavallinen tiedoksianto tai todisteellinen tiedoksianto eivät ole mahdollisia, voidaan turvautua yleistiedoksiantoon. Tiedoksianto voidaan toimittaa yleistiedoksiantona, jos sitä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Samoin, jos vastaanottaja esimerkiksi tietoisesti pakoilee tiedoksiantoa, voidaan käyttää yleistiedoksiantoa.

Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa