Minilex - Lakipuhelin

Sijaistiedoksianto tiedoksiantotapana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavallisesti päätös on annettava tiedoksi sen vastaanottajalle. Joskus voi tulla eteen sellainen tilanne, että vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoiteta. Silloin on mahdollista turvautua sijaistiedoksiantoon. Tällöin asiakirja luovutetaan suljettuna kirjeenä jollekin muulle kuin sen oikealle vastaanottajalle.

Jos siis todisteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoiteta, asiakirja voidaan luovuttaa suljettuna kirjeenä suostumusta vastaan vastaanottajan kanssa samassa taloudessa asuvalle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, vastaanottajan työnantajalle tai työnantajan edustajalle, jos vastaanottaja harjoittaa elinkeinoa pysyvässä toimipaikassa, tämän yrityksen palveluksessa olevalle henkilölle tai vastaanottajana olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle.

Sijaistiedoksiannosta on laadittava kirjallinen todistus, josta käy ilmi tiedoksiannon toimittaja ja kenelle asiakirja on luovutettu sekä tiedoksiannon ajankohta. Jäljennös tiedoksiantotodistuksesta on viipymättä lähetettävä tiedoksiannon vastaanottajalle. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Sijaistiedoksiantoa ei voida toimittaa, ellei tiedoksiannon vastaanottajan voida otaksua saavan asiakirjaa haltuunsa kohtuullisessa ajassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa