Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastushinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lunastaminen

Avoimessa yhtiössä voi tulla sen toiminnan aikana vastaan hankaluuksia, jotka voivat saada yhtiömiehet miettimään avoimen yhtiön purkamista ja toiminnan lopettamista. Yhtiöosuuden lunastaminen on kuitenkin vaihtoehto avoimen yhtiön purkamiselle.

Yhtiöosuuden lunastaminen kohdistuu siihen yhtiömieheen, jolla on lain mukaan oikeus vaatia yhtiön purkamista. Yhtiöosuuden lunastaminen vaatii kaikkien muiden yhtiömiesten yksimielisen päätöksen. Kun lunastuspäätös on tehty, lunastuksen saajalle täytyy esittää lunastustarjous. Tarjous tulee esittää mahdollisimman pian lunastuspäätöksen tekemisen jälkeen. Jos lunastuksen saaja ei vastaa tarjoukseen 14 päivän kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen tarjouksen. Lunastus on suoritettava 30 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä tai muuten oikeus yhtiöosuuden lunastamiseen raukeaa.

Lunastushinnan määrittäminen

Yhtiöosuuden lunastushinta määräytyy lähtökohtaisesti avoimen yhtiön omaisuuden jakoa koskevien yhtiösopimuksessa sovittujen sääntöjen perusteella. Jos lunastushinnasta ei ole sovittu yhtiösopimuksessa, lunastushinta määräytyy lakisääteisesti.

Lakisääteisesti lunastushintana maksetaan lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle se määrä, joka tälle olisi maksettu yhtiön omaisuutta jaettaessa. Omaisuuden jakoa koskevien säännösten mukaan avoimen yhtiön omaisuus on ensisijaisesti käytettävä yhtiömiesten jäljellä olevien yhtiöpanosten palauttamiseen. Jos panoksia ei voida täysimääräisesti palauttaa, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Jos omaisuuden jaosta jää ylijäämää, jaetaan se niin kuin yhtiön voittoa jaettaessa.

Lunastushinnassa otetaan lisäksi huomioon yhtiön liikearvo. Liikearvolla tarkoitetaan yhtiön arvoa lisääviä tekijöitä, jotka eivät näy yhtiön taseessa omaisuutena, mutta jotka lisäävät yhtiöosuuden arvoa. Liikearvona voidaan pitää esimerkiksi asiakassuhteita ja osaavaa henkilöstöä. Liikearvo tulee ottaa huomioon siksi, että yhtiön toiminta jatkuu lunastustilanteesta huolimatta. Näin ei ole esimerkiksi avoimen yhtiön purkutilanteessa.

Kun lasketaan yhteen yhtiömiehen yhtiöosuudelle kuvitteellisessa jakotilanteessa tuleva määrä sekä liikearvo, saadaan yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastushinta. Lunastushinta vastaa yleensä hintaa, joka olisi ollut mahdollista saada yhtiöosuuden myynnin yhteydessä.

Yhtiöosuuden lunastus voidaan suorittaa myös niin, että lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle ilmoitetaan tämän maksettavaksi tuleva tappio-osuus johtuen siitä, että yhtiön omaisuuden arvo on negatiivinen. Tällöin lunastettavan yhtiöosuuden haltijan tulee suorittaa yhtiölle yhtiöosuutta vastaava osuus yhtiön tappiosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa