Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastushinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiöosuuden lunastushinta määräytyy lähtökohtaisesti avoimen yhtiön omaisuuden jakoa koskevien yhtiösopimuksessa sovittujen sääntöjen perusteella. Yhtiöosuuden lunastamisen tullessa toimitetuksi laissa määritellyllä tavalla, ellei lunastuksen suuruudesta ole määrätty yhtiösopimuksessa tai muutoin sovittu, yhtiöosuuden lunastushinnan tulee vastata yhtiömiehen osuuden todellista arvoa yhtiössä. Yksittäisen osuuden arvon määrittelyssä tulee ottaa huomioon koko yhtiön liikearvo.

Yhtiön on vaadittaessa annettava yhtiömiehelle vakuus sen varalta, että yhtiön sitoumukset kohdistuvat lunastuksen saajaan suuremmassa kuin ne yhtiötä lunastushetkellä jaettaessa todennäköisesti olisivat häneen kohdistuneet.

Mikäli yhtiön netto-omaisuus on negatiivinen, johtaa tämä päinvastaisesti siihen, että lunastettavan yhtiöosuuden haltijan tulee suorittaa yhtiölle yhtiöosuutta vastaava osuus yhtiön tappiosta.

Myös osuuden lunastushinnan määräytymistä koskevista lain säännöksistä voidaan poiketa sopimuksin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa