Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset toiminnan jatkamiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkua silloin, kun edellytyksiä yhtiösuhteen jatkamiselle ei ole. Tällaiset tilanteet on määritelty avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa ja niillä tarkoitetaan lähinnä tilanteita, joissa yhtiön toiminnan jatkaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Selitys tälle on looginen, sillä lähtökohtaisesti kenenkään ei voida odottaa pakotettuna jatkavan toimintaa, joka esimerkiksi kuluttaa enemmän rahaa kuin tuottaa sitä.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista ensinnäkin silloin, kun toinen yhtiömies rikkoo olennaisesti yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä sen edun vastaisesti. Yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksia voivat olla esimerkiksi sovitun työn tekeminen yhtiön hyväksi tai pitäytyminen omalla vastuualueellaan esimerkiksi yhtiötä koskevien päätösten tekemisessä. Asemansa käyttäminen yhtiön edun vastaisesti taas tavallisesti tarkoittaa sitä, että yhtiömies käyttää hyväkseen oikeuttaan tehdä itsenäisiä päätöksiä yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa tavalla, joka aiheuttaa haittaa yhtiölle. Yleensä, jotta yhtiön edun vastainen toiminta voitaisiin katsoa tarkoittavan edellytysten puuttumista yhtiösuhteen jatkamiselle, toiminnan tulee olla jatkuvaa tai ainakin toistuvaa. Yksi huono päätös tuskin johtaisi siis edellytysten lakkaamiseen.

Oikeus vaatia yhtiön purkamista on yhtiömiehellä silloin, kun yhtiön toiminnan jatkamista voidaan pitää kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta ottaen huomioon muutokset jotka ovat tapahtuneet hänen tai toisen yhtiömiehen terveydentilassa, taloudellisessa asemassa tai muussa vastaavassa seikassa. Eli siis vakavassa sairastapauksesta tai muussa henkilökohtaisesta kriisistä kärsivän yhtiömiehen voidaan katsoa aiheuttavan sen, että edellytyksiä yhtiötoiminnan jatkamiselle ei enää ole.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös tilanteessa, jossa yhtiön muut toimintaedellytykset ovat olennaisesti huonontuneet. Tämä voi liittyä vaikkapa muutoksiin liiketoimintaympäristössä. Hyvä esimerkki olisi muutos lainsäädännössä, joka tekisi yhtiön liiketoiminnan käytännössä kannattamattomasti. Tällöin ei liene tarkoituksenmukaista odottaa, että yhtiö menee vararikkoon, jos yhtiön toiminta voitaisiin lopettaa toiminnan edellytysten lakattua yhtiömiehen vaatimuksesta koska tahansa. Edellä esitetyistä yhtiön toiminnan jatkamisen edellytyksiin liittyvistä toiminnan lopettamisen perusteista ei ole mahdollista sopia yhtiösopimuksessa toisin. Mikäli yhtiömies vaatii yhtiön purkua edellä esitettyihin perusteisiin vedoten, on yhtiö mahdollista purkaa ilman yhtiösopimuksen irtisanomisaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa