Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen vaihtoehto purkamiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen on vaihtoehto yhtiön purkamiselle. Erityisen käyttökelpoinen keino lunastaminen on silloin, kun lain mukainen purkuperuste kohdistuu vain yhden yhtiömiehen asemaan yhtiössä ja yhtiön toiminnan jatkamisen edellytykset ovat muuten kunnossa. Yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastamisesta voidaan sopia yhtiösopimuksessa. Mitä tällöin siis lunastetaan ja keneltä?

Lunastaa voidaan sellaisen yhtiömiehen yhtiöosuus, johon kohdistuu niin sanottu purkuperuste. Tässä tilanteessa muut yhtiömiehet voivat yksimielisesti päättää yhtiöosuuden lunastamisesta. Purkuperusteella tarkoitetaan lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä mukaan seuraavia syitä. Ensinnäkin jos joku yhtiömiehistä on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut loppuun, tai yhtiökausi, eli yhtiösopimuksessa sovittu aikaväli, jonka ajan yhtiö toimii, on kulunut loppuun. Toinen syy voi olla se, että joku yhtiömies kuolee tai joutuu konkurssiin. Myös mikäli yhtiömies katsoo, että edellytykset yhtiön toiminnalle ovat loppuneet katsotaan, että purkuperuste on olemassa.

Lunastus tehdään joko yhtiön, tai yhtiömiesten varoista. Yhtiön varoja ovat siis yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien yhtiöön sijoittamat pääomapanokset sekä toki myös yhtiön liiketoiminnallaan hankkimat varat. Yhtiömiehen kuollessa tai joutuessa konkurssiin on huomioitava, että määräysvalta yhtiömiehen omaisuudesta - ja siten myös yhtiöosuudesta siirtyy kuolinpesälle tai konkurssipesälle. Lain mukaan kuolinpesän, konkurssipesän tai ulosmittausvelkojan vaatimuksesta yhtiöosuus on lunastettava. Tällöin yhtiömiehet eivät edes voi päättää toisin. Kuitenkin, mikäli yhtiöllä ei ole varoja yhtiöosuuden lunastamiseen eivätkä yhtiömiehet suostu yhtiöosuuden lunastamiseen omista varoistaan, johtaa tämä yhtiön purkautumiseen.

Itse lunastus etenee seuraavalla tavalla. Lunastuksen saajalle tulee ensin esittää lunastustarjous. Mikäli yhtiömies ei aio hyväksyä lunastustarjousta, tulee hänen ilmoittaa tästä 14 päivän kuluessa tarjouksen saamisesta; muussa tapauksessa lunastustarjous katsotaan hyväksytyksi. Vastaavasti lunastuksen saajan tulee vastaavassa ajassa ilmoittaa vaatimuksestaan mahdollisesta vakuudesta. Lunastus tulee suorittaa ja vakuus antaa lunastuksen saajalle 30 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Muussa tapauksessa lunastusoikeus raukeaa.

Yhtiöosuuden lunastaminen on viisasta silloin, jos yhtiötoimintaa halutaan jatkaa, vaikka purkuperusteet ovatkin olemassa. Tällöin on vain huolehdittava siitä, että lunastusmenettely toteutetaan lain mukaisella tavalla ja huolellisesti, jotta jäljelle jäävät yhtiömiehet voivat välttää jälkikäteiset vaatimukset ja väitteet. Arvonmääritykseen ja sen selvittämiseksi, kenellä on milloinkin lunastusoikeus tai purkuperuste, voi olla hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa