Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen osuus avoimen yhtiön varoista yhtiön purkautuessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varojen selvittäminen ja velkojen vähentäminen

Kun avoin yhtiö purkautuu, eli lopettaa toimintansa, tulee yhtiön varat jakaa. Yhtiön varallisuus tulee ensiksi selvittää niin sanotulla selvityksellä. Ennen yhtiön varallisuuden tilittämistä yhtiömiehille selvityksen perusteella, maksetaan avoimen yhtiön omaisuudesta ensin yhtiön velat ja muut maksut. Selvitystilan lopuksi tulee yhtiön omaisuus jakaa yhtiön yhtiömiehille.

Selvitysmiehet

Yhtiön omaisuuden jaon yhtiömiehille toimittavat selvitysmiehet. Mainitut selvitysmiehethän usein ovat yhtiön yhtiömiehiä. Joskus tällöin järjestelyssä piilee ongelma. Mikäli yhtiömiehet eivät pääse sopimukseen yhtiön omaisuuden jaosta, eikä yhtiössä ole ulkopuolista selvitysmiestä, voi olla vaikeaa päästä varojen jaon kanssa eteenpäin. Tällöin voidaan tuomioistuimen päätöksellä nimittää ulkopuolinen selvitysmies suorittamaan yhtiön omaisuuden jako.

Varojen jakaminen yhtiöpanosten suhteessa

Kun avoimen yhtiön velat on maksettu, jäljelle jäänyt omaisuus tulee ensisijaisesti käyttää yhtiömiesten jäljellä olevien yhtiöpanosten palauttamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä rahasummaa, minkä kukin yhtiömies on yhtiöön sijoittanut, eikä ole nostanut sitä yhtiöstä pois vielä. On siis kohtuullista ensin antaa yhtiömiesten ottaa "omansa pois". Mikäli omaisuus ei riitä panosten täysimääräiseen palauttamiseen, jaetaan omaisuus yhtiömiehille panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Mikäli omaisuutta ei ole jäljellä ollenkaan, ei yhtiömiehille myöskään palauteta mitään.

Yhtiöpanoksen ylittävä osuus

Mikäli omaisuudesta jää ylijäämää vielä panosten palauttamisen jälkeenkin, jaetaan ylijäämä niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa. Voitonjakoa koskevat määräykset voivat perustua joko lakiin tai yhtiömiesten väliseen sopimukseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiömiehet voivat päättää yhtiösopimuksessa yhtiön voitonjaosta hyvinkin vapaasti. Joskus kuitenkin voi olla yksinkertaisempaa tyytyä lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tarjoamiin tahdonvaraisiin säännöksiin. Ne ovat siis velvoittavia silloin, jos yhtiösopimuksessa ei ole sovittu toisin.

Lopputuloksena purkautuminen

Kun omaisuuden jako on suoritettu, avoin yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Purkautuminen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin, jolloin yhtiöltä ei enää odoteta mitään dokumentteja rekisteröitäväksi tai sitä velvoiteta muihinkaan toimenpiteisiin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa