Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen osuus avoimen yhtiön varoista yhtiön purkautuessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun avoin yhtiö purkautuu, eli lopettaa toimintansa tulee yhtiön varat jakaa jollakin perusteella. Ensisijaisesti toki yhtiön on maksettava velkansa, mutta tämän jälkeen jäljellä on käytännössä vain yhtiömiesten osuus yhtiön varoista. Yhtiön varallisuudelle tehdään ensin niin sanottu selvitys. Ennen yhtiön varallisuuden tilittämistä yhtiömiehille selvityksen perusteella, maksetaan avoimen yhtiön omaisuudesta ensin tosiaan yhtiön velat ja muut maksut. Selvitystilan lopuksi tulee yhtiön omaisuus jakaa yhtiön yhtiömiehille.

Yhtiön omaisuuden jaon yhtiömiehille toimittavat selvitysmiehet. Mainitut selvitysmiehethän voivat olla - ja usein ovatkin - yhtiön yhtiömiehiä. Joskus tällöin järjestelyssä piileekin ongelma. Mikäli yhtiömiehet eivät pääse sopimukseen yhtiön omaisuuden jaosta, eikä yhtiössä ole ulkopuolista selvitysmiestä, voi olla vaikeaa päästä asian kanssa eteenpäin. Tällöin voidaan tuomioistuimen päätöksellä nimittää ulkopuolinen selvitysmies suorittamaan yhtiön omaisuuden jako.

Avoimen yhtiön jäljelle jäänyt omaisuus tulee ensisijaisesti käyttää yhtiömiesten jäljellä olevien panosten palauttamiseen. Tällä tarkoitetaan sitä rahasummaa, minkä kukin yhtiömies on yhtiöön sijoittanut, eikä ole nostanut sitä yhtiöstä pois vielä. On siis kohtuullista ensin antaa yhtiömiesten ottaa "omansa pois". Mikäli omaisuus ei panosten täysimääräiseen palauttamiseen riitä, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Mikäli omaisuutta ei ole jäljellä ollenkaan, ei yhtiömiehille myöskään palauteta mitään.

Mikäli omaisuudesta jää ylijäämää vielä panosten palauttamisen jälkeenkin, jaetaan ylijäämä niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa. Voitonjakoa koskevat määräykset voivat perustua joko lakiin tai yhtiömiesten väliseen sopimukseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiömiehet voivat päättää yhtiösopimuksessa yhtiön voitonjaosta hyvinkin vapaasti. Joskus kuitenkin voi olla yksinkertaisempaa tyytyä lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tarjoamiin tahdonvaraisiin säännöksiin. Ne ovat siis velvoittavia silloin, jos yhtiösopimuksessa ei ole sovittu toisin.

Kun omaisuuden jako on suoritettu, avoin yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Purkautuminen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin, jolloin yhtiöltä ei enää odoteta mitään dokumentteja rekisteröitäväksi tai sitä velvoiteta muihinkaan toimenpiteisiin. Varojen jaossa voidaan mennä monella tapaa metsään. Tämän vuoksi ammattilaisen käyttäminen selvitysmiehenä on aina suositeltavaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa