Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen konkurssi ja ulosmittaus avoimen yhtiön purkuperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehet, eli yhtiön omistajat ovat jokainen vastuussa yhtiön kaikista veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Lisäksi on huomattava, että velkoja voi siis vaatia ketä tahansa avoimen yhtiön yhtiömiestä maksamaan koko velkasumman. Ei ole velkojan asia miettiä, mikä on oikeudenmukainen vastuunjako yhtiön sisällä. Johtuen voimakkaasta velkojien suojaamisen intressistä ja ankarasta yhtiömiehen velkavastuusta, on sekä muiden yhtiömiesten, että yhtiön velkojien kannalta perusteltua, että yhtiö voidaan purkaa jonkun yhtiömiehistä joutuessa konkurssiin.

Purkamalla yhtiö, voidaan ainakin välttää velkavastuun lisääntyminen jäljelle jääviä yhtiömiehiä kohtaan sekä myös varmistaa tehokkaammin, että ainakin jo olemassa olevat velat voidaan maksaa. Edellä mainituista syistä johtuen laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on säännös yhtiömiehen konkurssin varalle. Mikäli avoimen yhtiön yhtiömies joutuu konkurssiin, on muilla yhtiömiehillä oikeus vaatia yhtiön purkamista. Tämä oikeus on myös konkurssiin joutuneen yhtiömiehen konkurssipesällä. Huomattavaa kuitenkin on, että konkurssiin joutunut yhtiömies ei enää tässä vaiheessa voi itse vaatia yhtiön purkua, koska oikeus on tavallaan jo siirtynyt yhtiömieheltä tämän konkurssipesälle.

Mikäli avoimen yhtiön yhtiömiehen yhtiöosuus ulosmitataan, on muilla yhtiömiehillä, sekä sillä, joka ostaa pakkohuutokaupasta ulosmitatun yhtiöosuuden, oikeus vaatia yhtiön purkamista. Sillä yhtiömiehellä, jonka yhtiöosuus ulosmitataan, ei ole oikeutta itse vaatia yhtiön purkua.  Yhtiömies, joka on konkurssissa, tai jonka yhtiöosuus on ulosmitattu, ei saa hoitaa yhtiön asioita, ellei muiden yhtiömiesten kanssa asiasta nimenomaisesti toisin sovita. Tämä on luonnollista sikäli, että konkurssissa oleva ei voi taloudellisesti vastata teoistaan, jolloin mikään ei periaatteessa estäisi yhtiömiestä tekemästä yhtiön kannalta huonoja ja esimerkiksi liian riskipitoisia ratkaisuja. Tärkeää on vielä huomata, että mikäli yhtiöosuus päätyy konkurssipesän haltuun tai joku ostaa osuuden konkurssipesän huutokaupasta, ei sopimusta yhtiön purkamisesta ei edellä mainituissa tilanteissa voida tehdä ilman konkurssipesän, ulosmittausvelkojan tai pakkohuutokauppaostajan suostumusta.

Joka tapauksessa tärkeää on pitää huolta siitä, että yhtiön etu saadaan turvattua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tilanteessa, jossa yhtiömies joutuu konkurssiin. Kuitenkin se, mikä on kulloinkin yhtiön edun mukaista, riippuu olennaisesti yhtiöstä ja sen ominaisuuksista. Tärkeää olisi siis tällaisessa tilanteessa paitsi tukeutua yritysjuridiikan ammattilaiseen, niin myös ottaa huomioon yrityksen luonne ja sen toimintaympäristö.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa