Minilex - Lakipuhelin

Yhteinen etu sekä toimiminen toimialan ja tarkoituksen mukaisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiön asioita hoitaessaan vastuunalaisen yhtiömiehen on otettava huomioon kaikkien yhtiömiesten etu ja siten myös yhtiön etu. Koska henkilöyhtiön tarkoitus on edistää yhtiömiestensä taloudellista etua, on kaikkien yhtiön nimissä tehtävien toimien oltava lähtökohdaltaan tämän edun mukaisia. Taloudellisen edun edistämisen voi tulkita myös pitkälti vastaavaksi kuin osakeyhtiön voitontuottamisolettaman. Toimeen, joka olisi yhtiön edun vastainen, ei voi ryhtyä. Kuitenkin taloudellisen edun edistäminen ja siihen tähtäävien toimenpiteiden määritteleminen ei ole aivan yksiselitteistä ainakaan pitkällä tähtäimellä, siksi yhtiön tarkoituksen voikin mieltää rajaavan vain aivan karkeimpia väärinkäytöksiä.

Mikäli on epäselvää, onko jokin tietty toimi yhteisen edun mukainen, tulee yhtiömiehen sopia toimeen ryhtymisestä muiden yhtiömiesten kanssa. Yhtiömies saa ryhtyä ainoastaan sellaisiin toimiin, jotka ovat yhtiön toimialan ja tarkoituksen mukaisia. Toimialaan ja tarkoitukseen kuulumattomiin toimiin saadaan ryhtyä vain kaikkien yhtiömiesten suostumuksella. Yhtiön toimiala on määritelty yhtiösopimuksessa. Se on siis toimiala, jonka harjoittajaksi yhtiö on rekisteröitäessä merkitty. Olettama on tällöin, että mikäli yhtiö päättää "laajentaa tonttiaan" ja ryhtyä muuhun kuin omaan toimialaan kuuluviin liiketoimiin, tulisi myös toimiala korjata rekisteriin ja toisaalta kaikkien yhtiömiesten täytyisi myös hyväksyä yhtiön alkuperäiseltä toimialalta poikkeaminen.

Yhtiön tarkoitus on taloudellisen voiton tuottaminen, ellei toisin ole määrätty. Tällöin siis esimerkiksi yhtiön varallisuuden luovuttaminen hyväntekeväisyyteen ei ainakaan tuottaisi lähtökohtaisesti voittoa yhtiömiehille, joten sen voisi tulkita olevan yhtiön tarkoituksen vastaista. Toisaalta kuka tietää, vaikka pienimuotoinen lahjoitus voisi parantaa yhtiön imagoa ja siten kasvattaa myyntiä? Päätöksen tarkoituksenmukaisuus tulisi joka tapauksessa kierrättää muiden vastuunalaisten yhtiömiesten kautta.

On huomattava kuitenkin, että Suomen lainsäädännössä annetaan enemmän arvoa toiminnan todelliselle luonteelle, kuin virallisiin yhteyksiin kirjatulle. Mikäli siis yhtiön toimiala käytännössä poikkeaa kaupparekisteriin merkitystä, katsotaan toimialan olevan se, kumpaa voidaan aidosti pitää yhtiön tosiasiallisena toimialana. Luonnollisesti viisasta olisi pitää kaupparekisteritiedot totuudenmukaisina jo ihan ulkopuolisten tietoisuuden vuoksi. Yhtiön ulkopuolinen voi toimialasta nimittäin nähdä käytännössä myös yksittäisten yhtiömiesten toimivallan rajat ja tietää itsekin, että milloin esimerkiksi on tarpeen saada kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten suostumus.

Mikäli tiettyyn toimenpiteeseen vaadittaisiin yhtiösopimuksen mukaan useamman yhtiömiehen suostumus, muttei tätä suostumusta ole mahdollista saada, koska joku yhtiömiehistä on sairauden tai poissaolon vuoksi estynyt tätä suostumusta antamaan, on yksittäisellä yhtiömiehellä oikeus suorittaa toimi, mikäli toimi on kiireellinen ja välttämätön joko yhtiön oikeuden turvaamiseksi taikka yhtiötä uhkaavan vahingon torjumiseksi. Tällöin siis yhtiösopimuksen vastaisestikaan menetellyt yhtiömies ei joutuisi vahingonkorvausvastuuseen toimistaan, sillä katsottaisiin, ettei yhtiömiehellä ollut yhtiön edun kannalta muita vaihtoehtoja. Jos yhtiön edun, toiminimen, toimialan tai tarkoituksen piiriin kuuluvat rajanvedot aiheuttavat hämmennystä, niin lakipuhelin palvelee päivystysaikoinaan mielellään ja vastaa kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa