Minilex - Lakipuhelin

Yhdenmiehenyhtiön purkautuminen lain nojalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön määritelmään kuuluu se, että yhtiömiehiä on oltava aina vähintään kaksi. Muutenhan yhtiö vastaisi toiminimeä luonteeltaan. Avoimen yhtiön velkojasuhteen kannalta on perusteltua pitää yhtiömiesten riittävän lukumäärän säilymistä jokseenkin velvoittavana. Muutoin velkojalle jäisi vähemmän henkilöitä, joilta periä avoimen yhtiön velkaa tilanteessa, jossa yhtiö itse on esimerkiksi maksukyvytön.

Näistä syistä johtuen laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on eräs säännös koskien yhtiön automaattista, eli yhtiömiesten purkutoimenpiteistä riippumatonta yhtiön purkautumista. Avoin yhtiö purkautuu ja siten lopettaa toimintansa suoraan avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain nojalla, mikäli yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen.

Toki on niin, että yhtiömiehiltä vaaditaan lähtökohtaisesti sen verran aloitteellisuutta asian suhteen, että heidän on ensin tehtävä merkintä kaupparekisteriin yhtiöstä lähteneen yhtiömiehen lopettamisesta yhtiömiehenä. Merkinnän tekemisen kanssa ei ole viisasta yrittää viivytellä yhtiön toiminnan loppumisen pelossa, sillä yhtiön jättänytkin yhtiömies on vastuussa yhtiölle syntyvistä veloista ja muista velvoitteista niin kauan, kuin hänen nimensä löytyy rekisteristä. Rekisterillä tarkoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämää kaupparekisteriä.

Siinä vaiheessa, kun yhtiömiesten lopettamisesta yhtiössä on kuulutettu, eli tiedot on merkitty rekisteriin, tulee avoin yhtiö siis purku-uhan alle. Sen on vuoden kuluessa löydettävä uusi yhtiömies tai lopetettava toimintansa. Laki velvoittaa myös näissä tapauksissa tekemään asiasta purkautumisilmoituksen kaupparekisteriin. Yhtiömiehellä on siis kolme vaihtoehtoa yhtiön jatkon kannalta. Näistä ensimmäinen on löytää uusi, korvaava yhtiömies.

Toinen vaihtoehto on yksinkertaisesti lopettaa yhtiön toiminta kokonaan, mutta sen sijaan kolmas vaihtoehto kannattaa huomioida tilanteessa, jossa ainoalla yhtiömiehellä olisi toiminnan suhteen jatkamishaluja. Avoimen yhtiön voi nimittäin muuttaa samaiseen rekisteriin myös toiminimeksi täyttämällä tarkoitukseen vaadittavat lomakkeet. Joskus ratkaisu voi olla yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta paras. Aina kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä lakimieheen ja varmistaa, että mikä vaihtoehdoista sopisi parhaiten juuri kyseisen avoimen yhtiön jatkosuunnitelmiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa