Minilex - Lakipuhelin

Yhdenmiehenyhtiön purkautuminen lain nojalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittavat yhdessä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön määritelmään siten kuuluu se, että yhtiömiehiä on oltava aina vähintään kaksi.

Avoimen yhtiön toiminnan aikana yhtiömiesten määrä voi kuitenkin syystä tai toisesta alentua. Mikäli avoimen yhtiön yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen, yhtiö katsotaan lain nojalla purkautuneeksi. Avoimen yhtiön velkojasuhteen kannalta on perusteltua pitää yhtiömiesten riittävän lukumäärän säilymistä jokseenkin velvoittavana. Muutoin velkojalle jäisi vähemmän henkilöitä, joilta periä avoimen yhtiön velkaa tilanteessa, jossa yhtiö itse on esimerkiksi maksukyvytön.

Purkautumisen estäminen

Yhdenmiehen yhtiön lakisääteinen purkautuminen tapahtuu vasta vuoden kuluttua yhtiömiesten määrän alenemisesta yhteen. Alenemisen jälkeen jäljelle jäänyt yhtiömies voi halutessaan estää yhtiön purkautumisen tämän vuoden aikana erilaisilla toimilla. Yhtiömiehellä on kolme vaihtoehtoa yhtiön jatkon kannalta.

Vaihtoehdoista ensimmäinen on löytää yhtiöön uusi, korvaava yhtiömies. Jäljelle jäänyt yhtiömies voi jatkaa uuden yhtiömiehen kanssa yhtiön toimintaa.

Toinen vaihtoehto on yksinkertaisesti lopettaa yhtiön toiminta kokonaan. Lopettamisessa yhtiön varat jaetaan yhtiömiehelle ja suoritetaan lopputilitys. Lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus sekä Verohallinnolle että Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Kolmas vaihtoehto on muuttaa avoin yhtiö toiminimeksi (Tmi) täyttämällä tähän tarkoitukseen vaadittavat lomakkeet. Joskus tällainen ratkaisu voi olla yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta paras, sillä silloin jäljelle jäänyt yhtiömies voi jatkaa yrityksen toimintaa yksin. Usein kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä lakimieheen ja varmistaa, että mikä vaihtoehdoista sopisi parhaiten juuri kyseisen avoimen yhtiön jatkosuunnitelmiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa