Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisen hallintopäätöksen tiedoksiantovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedoksianto tapahtuu sen jälkeen, kun päätös on tehty. Viranomaisen tiedoksiantovelvollisuus koskee asianosaista ja kaikkia niitä viranomaisen tiedossa olevia, joilla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla päätöksestä. Tiedoksiantovelvollisuus on laaja siinä mielessä, että päätös on aina annettava tiedoksi, vaikka siihen kohdistuisi muutoksenhakukielto. Yleensä tiedoksiannosta vastaa se viranomainen, joka päätöksenkin teki. Tiedoksiannon on tapahduttava viipymättä päätöksenteon jälkeen.

Viranomaisen tiedoksiantovelvollisuus koskee myös asian käsittelyn aikana annettavia erilaisia tiedoksiantoja. Näitä ovat erilaiset kutsut, ilmoitukset ja asiaan liittyvät asiakirjat. Tiedoksiannon muodostakin on erikseen säädetty. Päätös tulisi antaa mahdollisuuksien mukaan alkuperäisenä, tai jos tämä ei ole mahdollista niin jäljennöksenä. Tiedoksiantovelvollisuuden noudattamisesta viranomaisen tulee huolehtia viran puolesta.

Hallintopäätös voidaan antaa tiedoksi eri tavoin. Päätöksen antamistapa riippuu osittain siitä, onko päätös vastaanottajalleen myönteinen vai kielteinen. Jos henkilöä ei tavoiteta, on sillä vaikutuksensa tiedoksiantoon. Päätöksen tiedoksiantotavat ovat tavallinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, todisteellinen tiedoksianto sekä yleistiedoksianto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa