Minilex - Lakipuhelin

Vesikulkuneuvon rekisteröiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikkia vesikulkuneuvoja ei tarvitse rekisteröidä vesikulkuneuvorekisteriin. Osa vesikulkuneuvoista taas rekisteröidään erilliseen alusrekisteriin. Pääsääntöisesti aluksen moottoriteho ja pituus määräävät sen, tuleeko alus rekisteröidä vesikulkuneuvorekisteriin vai ei.

Laissa on määrätty, että moottorilla varustettu vesikulkuneuvo, jonka moottoriteho on moottorin valmistajan tiedonannon mukaan vähintään 15 kilowattia, on rekisteröitävä. Rekisteröintivelvollisuus on myös sellaiseen moottorilla tai purjeella varustettuun vesikulkuneuvoon, jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan vähintään 5,5 metriä.

Rekisteröintivelvollisuus ei kuitenkaan koske vesikulkuneuvoa, jonka omistaja tai haltija on puolustusvoimat taikka rajavartiolaitos, eikä esimerkiksi kalastusalusrekisteriin merkittävää alusta eikä pelkästään kilpailukäytössä olevaa vesikulkuneuvoa.

Rekisteröinti vesikulkuneuvorekisteriin voi myös olla täysin vapaaehtoista. Mikäli vesikulkuneuvon omistaja itse haluaa, että rekisteriin merkitään hänen omistamansa vesikulkuneuvo, jonka rekisteröintiin ei lain mukaan ole velvollisuutta, se voidaan omistajan pyynnöstä vapaaehtoisesti rekisteriin merkitä.

Rekisteriin saa lain nojalla tallettaa tarpeellisia tietoja vesikulkuneuvon ja sen moottorin omistajasta ja haltijasta sekä koetunnuksen saaneesta elinkeinonharjoittajasta. Omistajan tai haltijan ollessa luonnollinen henkilö saa rekisteriin perustietoina tallettaa henkilön nimen, kansalaisuuden ja henkilötunnuksen tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäajan, tiedon syntymäkotikunnasta tai ulkomaisesta syntymäpaikasta ja syntymävaltiosta sekä osoite- ja muut yhteystiedot, tiedon kotikunnasta, asiointikielestä ja henkilön kuolemasta.

Vesikulkuneuvon ja sen moottorin omistajana tai haltijana olevasta oikeushenkilöstä (esim. yritys tai säätiö) sekä koetunnuksen saaneesta elinkeinonharjoittajasta saa rekisteriin perustietoina tallettaa nimen, yritys- ja yhteisötunnuksen, kotipaikan, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tiedon asiointikielestä.

Sekä luonnollisesta että oikeushenkilöstä saa edellä mainittujen perustietojen lisäksi tallettaa rekisteriin rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot konkurssista, velkajärjestelystä ja yrityssaneerauksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää vesiliikennerekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää osoite- ja muiden yhteystietojensa luovuttaminen muuhun tarkoitukseen kuin viranomaiselle tai lakisääteisen tehtävän suorittamista varten. Jos rekisteröity on asettanut tällaisia kieltoja tietojen luovuttamiselle, merkitään näistä luovutusrajoituksista myös vesiliikennerekisteriin sen käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa