Minilex - Lakipuhelin

Velkojien päätös velkojainkokouksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojat tekevät konkurssimenettelyyn liittyvät päätöksensä velkojainkokouksessa tai muussa päätöksentekomenettelyssä. Normaalisti velkojat äänestävät päätöksestä yhtenä velkojaryhmänä. Velkojat voidaan jakaa useampaan eri ryhmään siten, että panttivelkojat äänestävät omana ryhmänään ja muiden saatavien velkojat omanaan. Normaalissa velkojainkokouksen äänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneiden velkojien äänimäärä on enemmän kuin puolet äänestykseen osallistuneiden velkojien äänimäärästä. Muussa päätöksentekomenettelyssä äänten enemmistö lasketaan kantansa ilmaisseiden velkojien äänimäärän mukaan. Puheenjohtajan kanta ratkaisee asian, jos äänet menevät tasan velkojainkokouksessa ja muussa päätöksentekomenettelyssä pesänhoitajan kanta ratkaisee asian äänten päätyessä tasan.

Laissa on erikseen säädetty tilanteesta, jossa velkojat tekevät päätöksensä edellä mainituin tavoin useammassa ryhmässä. Edellytyksenä päätöksen syntymiselle on tällöin, että molemmissa ryhmissä ehdotusta kannattaa yli puolet äänestykseen osallistuneiden velkojien äänimäärästä. Tätä menettelyä kutsutaan myös vaikeutetuksi päätöksenteoksi.

Konkurssimenettelyn aikana voi esiintyä myös tilanteita, jolloin velkoja on esteellinen osallistumaan velkojainkokouksessa esillä olevan asian äänestykseen. Velkoja on esteellinen äänestämään esimerkiksi asiasta, joka koskee hänen ja velallisen välistä sopimusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa