Minilex - Lakipuhelin

Salassapitovelvollisuus konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn yhteydessä toteutetaan velallisen taloudellisen tilanteen kattava ja yksityiskohtainen arvio velkojien maksunsaantioikeuden turvaamiseksi. Tämä johtaa osaltaan myös siihen, että menettelyyn osallistuvat saavat tietoonsa monenlaisia velallisen toimintaan ja henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyviä seikkoja. Konkurssilaissa säädetäänkin erikseen rajoituksista tällaisen tiedon ilmaisemiseen ja hyväksi käyttämiseen.

Konkurssilain mukaan pesänhoitaja, velkoja taikka velkojatoimikunnan jäsen tai heidän avustajansa ei saa ilmaista sivulliselle konkurssimenettelyn aikana tietoonsa saamaansa seikkaa, joka koskee velallisen taloudellista asemaa, tämän terveydentilaa eikä velallisen tai konkurssipesän liike- ja ammattisalaisuutta. Edellä mainitut tahot eivät saa myöskään käyttää tällaista salassa pidettävää tietoa esimerkiksi harjoittamassaan liiketoiminnassa. Mikäli velallinen antaa suostumuksensa tai laissa erikseen säädetään, tietoja voi ilmaista sivulliselle. Konkurssipesän hallinnolla on kuitenkin oikeus käyttää salassa pidettäviä tietoja siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen pesän hoitamiseksi ja selvittämiseksi.

Myös velalliselle on asetettu osin vastaava salassapitovelvollisuus, jos hän on saanut konkurssimenettelyn yhteydessä tietoonsa konkurssipesän liike- ja ammattisalaisuuksia. Lisäksi velalliseen kohdistuu salassapitovelvollisuus, joka kieltää tätä ilmaisemasta tai käyttämästä sellaista konkurssin alkamista edeltäneeseen toimintaan liittyvää liike- tai ammattisalaisuutta, jonka ilmaiseminen tai käyttö voi ilmeisesti alentaa pesään kuuluvan omaisuuden arvoa tai vaikeuttaa sen muuttamista rahaksi.

Näistä salassapitovelvollisuuksien laiminlyömisestä voidaan tuomita rangaistus sen mukaan, mitä rikoslaissa salassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]