Minilex - Lakipuhelin

Velkojatoimikunta konkurssipesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojien yhteistoiminta vaikuttaa siihen, kuinka hyvin päätöksenteko toimii konkurssipesässä. Jos velkojat eivät löydä yhteisymmärrystä, pesänhoitajan päätösvalta kasvaa konkurssipesän asioiden hoidossa. Parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan, velkojat voivat perustaa velkojatoimikunnan neuvoa-antavaksi elimeksi avustamaan ja valvomaan pesänhoitajaa. Käytännössä tehokas pesänhoito vaatiikin velkojainkokouksen kokoontumisaikatauluja tiiviimpää yhteistyötä velkojien ja pesänhoitajan välillä. Velkojatoimikunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen keskeisenä tehtävänä on antaa neuvoja pesän hallintoon liittyen. Velkojainkokous voi asettaa velkojatoimikunnalle tehtäviä.

Konkurssilaissa erikseen määritellyssä laajassa konkurssipesässä velkojatoimikunta voidaan jättää asettamatta vain erityisestä syystä. Viime kädessä tuomioistuin voi määrätä konkurssipesään velkojatoimikunnan pesänhoitajan tai velkojan vaatimuksesta. Velkojatoimikunnassa on oltava edustettuina kaikki keskeiset velkojaryhmät ja toimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Velkojatoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan kutsuu koolle pesänhoitaja tai toimikunnan valitsema puheenjohtaja. Toimikunta tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä.

Velkojatoimikunnalla ja sen jäsenillä on tehtäviensä hoitamiseksi oikeus saada pesänhoitajalta tietoja tarpeellisessa laajuudessa. Tiedonsaanti ei sisällä oikeutta saada ulkopuolisilta tietoja velallista koskevista salassa pidettävistä seikoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa