Minilex - Lakipuhelin

Vastuu avoimen yhtiön velasta osuuden lunastuksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä voi tulla sen toiminnan aikana vastaan hankaluuksia, jotka voivat saada yhtiömiehet miettimään avoimen yhtiön purkamista ja toiminnan lopettamista. Yhtiöosuuden lunastaminen on kuitenkin vaihtoehto avoimen yhtiön purkamiselle. Lunastaminen on mahdollinen silloin, kun yhtiömiehellä on oikeus vaatia avoimen yhtiön purkamista.

Lunastaminen

Yhtiöosuuden lunastaminen vaatii kaikkien muiden yhtiömiesten yksimielisen päätöksen. Yksimielinen päätös tarvitaan myös silloin, vaikka lunastajana olisi vain yksi yhtiömiehistä. Kun lunastuspäätös on tehty, lunastuksen saajalle täytyy esittää lunastustarjous. Tarjous tulee esittää mahdollisimman pian lunastuspäätöksen tekemisen jälkeen. Jos lunastuksen saaja ei vastaa tarjoukseen 14 päivän kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen tarjouksen.

Vastuun säilyminen

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa velkavastuussa yhtiön veloista ja velvoitteista. Yhtiöosuuden lunastaminen ei poista yhtiömiehen vastuuta yhtiön aiemmista veloista. Toisin sanoen, vaikka yhtiömies ei enää omista osuutta yhtiössä, on hän edelleen yhtäläisesti vastuussa siitä määrästä yhtiön velkaa, joka hänelle lunastushetkellä kohdistui.

Vakuus

Tilanne ei ole kuitenkaan yhtiömiehen kannalta helppo. Periaatteessahan kuka tahansa yhtiön velkoja voisi kääntyä kenen tahansa yhtiömiehen - myös yhtiöstä jo poistuneen - puoleen ja vaatia koko velan maksamista. Tämän vuoksi yhtiömiehellä, jonka yhtiöosuus lunastetaan, on mahdollisuus vaatia yhtiöltä turvaavaa vakuutta siltä varalta, että hänelle myöhemmin kohdistuisi suurempi määrä maksettavaa velkaa kuin siinä tapauksessa, että yhtiö olisi osuuden lunastamisen sijaan tuolloin purettu.

Muista rekisterimerkinnän poistaminen

On kuitenkin huomattava, että vaikka vastuuta yhtiöosuuden luovuttamista edeltävistä yhtiön veloista ei voida rajoittaa, tulee yhtiömiehen huomioida ne toimenpiteet, joita tarvitaan siihen, että hän ei joudu vastuuseen myös lähtönsä jälkeen yhtiölle syntyneisiin velkoihin. Vastuu voi kohdistua jo lähteneeseen yhtiömieheen esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän on edelleen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä avoimen yhtiön yhtiömieheksi kirjattuna. On siis erityisen tärkeää, että yhtiömies pitää huolta rekisterimerkinnän poistamisesta. Rekisterimerkinnän vahva velvoittavuus johtuu siitä, että sen tarkoitus on antaa luotettavaa tietoa yhtiöstä ulkopuolisille, esimerkiksi yhtiön velkojille. Katsotaan, että kyseessä on yhtiömiehen virhe, jos merkintä on jäänyt tekemättä. Tilanteessa, jossa yhtiömies jättää avoimen yhtiön, voi olla viisasta pyytää lainopillista apua tarvittaessa yhtiömiesten välisten velkasuhteiden ja rekisterimerkintöjen kuntoon saamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa