Minilex - Lakipuhelin

Vastuu avoimen yhtiön velasta osuuden lunastuksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö - ja ennen kaikkea sen toiminnan vapaamuotoisuus - perustuvat yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien ankaralle velkavastuulle yhtiön velvoitteista. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiömies on vastuussa avoimen yhtiön veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan ja velkoja voi lähteä vaatimaan koko velan maksamista keneltä tahansa yhtiömieheltä, eikä hänen suinkaan tarvitse tyytyä esimerkiksi kolmen yhtiömiehen yhtiössä siihen, että hän vaatisi kolmasosan velasta jokaiselta yhtiömieheltä

Ajatus siitä, että yhtiömies voisi noin vain "elää kuin pellossa" ja luoda yhtiölle velkaa, jonka jälkeen hän saisi muut yhtiömiehet lunastamaan osuutensa ja vapautusi kaikesta vastuusta, kuulostaa kestämättömältä. Yhtiömieshän tällöin maksattaisi velkansa muilla yhtiömiehillä. Tämän vuoksi lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on otettu säännökset siitä, että yhtiöosuuden lunastaminen ei poista yhtiömiehen vastuuta yhtiön aiemmista veloista. Toisin sanoen, vaikka yhtiömies ei enää omista osuutta yhtiössä, on hän edelleen yhtäläisesti vastuussa siitä määrästä yhtiön velkaa, joka hänelle lunastushetkellä kohdistui.

¨Tilanne ei ole kuitenkaan yhtiömiehen kannalta helppo. Periaatteessahan kuka tahansa yhtiön velkoja voisi kääntyä kenen tahansa yhtiömiehen - myös yhtiöstä jo poistuneen - puoleen ja vaatia koko velan maksamista. Tämän vuoksi yhtiömiehellä, jonka yhtiöosuus lunastetaan, on mahdollisuus vaatia yhtiöltä turvaavaa vakuutta siltä varalta, että hänelle myöhemmin kohdistuisi suurempi määrä maksettavaa velkaa kuin siinä tapauksessa, että yhtiö olisi osuuden lunastamisen sijaan tuolloin purettu.

On kuitenkin huomattava, että vaikka vastuuta yhtiöosuuden luovuttamista edeltävistä yhtiön veloista ei voida rajoittaa, tulee yhtiömiehen huomioida ne toimenpiteet, joita tarvitaan siihen, että hän ei joudu vastuuseen myös lähtönsä jälkeen yhtiölle syntyneisiin velkoihin. Vastuu voi kohdistua jo lähteneeseen yhtiömieheen esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän on edelleen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä avoimen yhtiön yhtiömieheksi kirjattuna. On siis erityisen tärkeää, että yhtiömies pitää huolta rekisterimerkinnän poistamisesta. Rekisterimerkinnän vahva velvoittavuus johtuu siitä, että sen tarkoitus on antaa luotettavaa tietoa yhtiöstä ulkopuolisille, esimerkiksi yhtiön velkojille. Katsotaan, että kyseessä on yhtiömiehen virhe, jos merkintä on jäänyt tekemättä. Tilanteessa, jossa yhtiömies jättää avoimen yhtiön, voi olla viisasta pyytää lainopillista apua tarvittaessa yhtiömiesten välisten velkasuhteiden ja rekisterimerkintöjen kuntoon saamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa