Minilex - Lakipuhelin

Vapaa sovittelu riidanratkaisumenetelmänä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vapaan sovittelu on yksityisen tahon tarjoama palvelu, jolla ei ole lainsäädännöllistä tukea, ja joka perustuu täysin osapuolten sopimusvapaudelle. Näissä sovittelumenettelyissä voidaan sopia asioista, joissa sovinto on sallittu, eli dispositiivisista asioista.

Vapaa sovittelu pyrkii nimensä mukaisesti osapuolten väliseen sovintoon. Siinä menettelyssä saavutettu sovinto perustuu sopimusvapaudelle, sillä menettelyssä saavutettu sovinto ei välttämättä ole samanlainen kuin mahdollisessa tuomioistuinmenettelyssä saatu tuomio, eikä sovinnolla ole siten tuomion oikeusvaikutuksia. Tällainen sovinto voi kuitenkin olla joissakin tapauksissa muita riidanratkaisu- tai tuomioistuinmenettelyä joustavampi ja voi auttaa säilyttämään esimerkiksi osapuolten liikesuhteet.

Osapuolet voivat itse valita sovittelijan, jonka tulisi nauttia molempien luottamusta, jotta sovinnon saavuttaminen olisi mahdollista. Sovittelija ei voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä, vaan kaikki osapuolten toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen. Sovittelija ei myöskään anna oikeudellista neuvontaa osapuolille.

Vapaata sovittelua Suomessa edustaa Suomen Asianajajaliiton tarjoama sovintomenettely, jossa sovittelijoina toimivat asianajajat. Suomen Asianajajaliitto on myös laatinut säännöt, joita noudatetaan sen hoitamissa sovintomenettelyissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa