Minilex - Lakipuhelin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät / ADR

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät tai kansainvälisesti Alternative Dispute Resolution, eli ADR, ovat perinteiselle viralliselle tuomioistuinkäsittelylle vaihtoehtoisia keinoja saada ratkaisu oikeudellisille kiistoille. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn nimikettä voidaan laajassa mielessä käyttää kaikista sellaisista sopimusperusteisista riitojenratkaisumenettelyistä, jotka eivät ole virallista tuomioistuinmenettelyä. Suomessa nykyisin käytössä olevia vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä ovat esimerkiksi oikeudelliset neuvontapalvelut, tuomioistuinsovittelu, lainkäyttöä harjoittavat lautakunnat, erilaiset valtuutetut ja asiamiehet sekä välimiesmenettely. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa pyritään saavuttamaan molemmille osapuolille mahdollisimman edullinen lopputulos pelkän aineellisoikeudellisesti oikean ratkaisun sijaan. Vaihtoehtoisten menettelyjen etuja ovat yleensä halpuus, yksinkertaisuus ja helppo saatavuus sekä asianosaisten mahdollisuudet hoitaa itse asiansa, josta seuraa suurempi sitoutuneisuus saavutettuun sovitteluratkaisuun. Välimiesmenettelyssä ja tuomioistuinsovittelussa annetut ratkaisut saavat tiettyjä virallisten tuomioistuinten tuomioihin verrattavia oikeusvaikutuksia. Muut sovittelun muodot ovat pääasiassa sopimusperusteisia, eikä niiden toimintaa ole säännelty lailla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa