Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausoikeuden tavoitteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Vahingonkorvauksella on kaksi erilaista päätehtävää, jotka voidaan jakaa preventiiviseen eli vahinkoja ennalta ehkäisevään ja reparatiiviseen eli vahingon kärsijää hyvittävään ja tilanteen korjaavaan vaikutukseen.

Preventiivinen vaikutus koskee yksittäisiä henkilöitä ja heidän toimiaan, mutta sen lisäksi preventiolla on suuri merkitys myös yleisesti moraalia ylläpitävänä järjestelmänä. Vahingonkorvaussäännösten preventiivisen vaikutuksen vuoksi oikeussubjektit pyrkivät välttämään vahinkoja korvausvastuun uhan alla. Vahingonkorvaussäännökset rajaavat yhteiskunnassa toimivien henkilöiden toimintavapautta ja suojaavat heitä toisten aiheuttamilta, haitalliseksi katsottavilta teoilta.

Vahingonkorvauksen reparatiivinen vaikutus syntyy silloin, kun vahinkoa aiheuttanut teko on todellisuudessa tapahtunut ja korvausvelvollisuus syntynyt. Reparatiivisen vaikutuksen johdosta vahingon kärsijä saa hyvityksen korvausvastuussa olevalta vahingosta, joka hänelle on kysymyksessä olevasta teosta aiheutunut. Vahingonkorvausoikeuden kehitys antaakin viitteitä siitä, että preventionäkökohdat ovat yhä enenemässä määrin väistymässä hyvittämisnäkökohtien tieltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa