Minilex - Lakipuhelin

Välimiesmenettely riidanratkaisun keinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaiset voivat halutessaan saattaa yksityisoikeudellisen riitakysymyksen, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen sijasta asianosaisten itsensä valitsemien välimiesten ratkaistavaksi. Välimiesmenettely ei siis ole julkista oikeudenkäyntiä vaan yksityinen, sopimusperusteinen riidanratkaisumenettely, jossa ratkaisutehtävää hoitavat välimiehet eivät ole virkatuomareita eivätkä viranomaisia. Virkatuomari voi ottaa vastaan välimiestehtävän, mutta hän ei tuolloin toimi virkatuomarin roolissaan, vaan yksityishenkilönä.

Osapuolten, jotka haluavat ratkaista kiistansa välimiesmenettelyssä, on tehtävä kirjallinen välityssopimus tai muu sopimus, jossa on välityslauseke. Välityssopimuksella osoitetaan siis se, että asianosaiset ovat sopineet riitakysymyksen määräämisestä välimiesmenettelyyn. Välityssopimus sisältyy usein asianosaisten solmimaan pääsopimukseen nimenomaisesti välityslausekkeena eli yhtenä sopimuskohtana. Jos osapuolet ovat sopineet välimiesmenettelystä, ei asiaa voida ottaa käsiteltäväksi yleisessä tuomioistuimessa jos yksikin osapuoli vetoaa välityssopimukseen. Käräjäoikeus voi kuitenkin antaa apua välimiesoikeudelle esimerkiksi todistelussa tai turvaamistoimenpitein.

Välimiesten on perustettava tuomionsa lakiin samaan tapaan kuin tuomioistuimenkin, tosin asianosaiset voivat kuitenkin sopia, että asian ratkaisemisessa noudatetaan tietyn valtion lakia tai että välitystuomio perustetaan lain sijasta siihen, minkä välimiehet harkitsevat kohtuulliseksi. Välimiesmenettelyn seurauksena ratkaisu voi siis olla toisenlainen kuin virallisessa tuomioistuimessa, mutta välitystuomiossakaan ei voida poiketa pakottavasta lainsäädännöstä siten, että se olisi Suomen oikeusjärjestyksen vastainen.

Välimiesmenettelyssä annetulla tuomiolla on, jos osapuoli niin haluaa, samat oikeusvaikutukset kuin virallisen tuomioistuimen tuomiolla. Välitystuomio on tavallisen tuomion tavoin pakkotäytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, jonka toteuttamiseksi voidaan saada viranomaisapua. Täytäntöönpano edellyttää kuitenkin sitä koskevan hakemuksen toimittamista käräjäoikeudelle, joka päättää täytäntöönpanosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa