Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän työturvallisuusvelvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on yleisen työturvallisuusvelvollisuuden lisäksi myös muita työturvallisuutta edistäviä ja ylläpitäviä velvollisuuksia.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan turvallisuuspuutteista tai vioista. Turvallisuuspuutteet voivat ilmetä esimerkiksi työkoneissa, työmenetelmissä, henkilösuojaimissa tai työolosuhteissa. Ilmoitettavien puutteiden ja vikojen ei tarvitse olla sellaisia, jotka ovat jo aiheuttaneet vaaraa, vaan työntekijän on ilmoitettava sellaisista asioista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Näin ollen työntekijän on osaltaan ehkäistävä työturvallisuuspuutteita.

Työntekijän on kokemuksensa, ammattitaitonsa ja muiden mahdollisuuksiensa mukaan poistettava puute tai vika, joka aiheuttaa vaaraa työntekijöille. Myös tällöin, jos työntekijä on poistanut vaaraa aiheuttaneen vian, tulee siitäkin ilmoittaa työnantajalle, jotta työnantaja voisi jatkossa ehkäistä vaaratilanteen syntymisen.

Työntekijän työturvallisuusvelvollisuuksiin kuuluu myös velvollisuus pitää työssä edellytettäviä henkilösuojaimia ja varusteita sekä hoitaa näitä työnantajan antamia henkilösuojaimia ja muita varusteita huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi muun vaatetuksen tulee olla sellaista, ettei siitä aiheudu vaaraa esimerkiksi kiertymällä jonkin työkoneen sisälle. Työntekijän on käytettävä koneessa olevia suoja- ja turvalaitteita ohjeiden mukaisesti eikä niitä saa kytkeä pois päältä, ellei erityinen syy sitä vaadi. Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käytön yhteydessä tulee myös noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa