Minilex - Lakipuhelin

Tuottamus vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausoikeudessa yleinen periaate on, että tahallisesti tai tuottamuksesta aiheutetut vahingot on korvattava vahinkoa kärsineelle. Tapaturmaisesti, eli äkillisesti ja ilman kenenkään suoraa myötävaikutusta, aiheutuvien vahinkojen korvattavuus on erityisemmässä asemassa. Tällaisten vahinkojen korvattavuus perustuu yleensä erityislakeihin, ja korvaukset maksetaan erilaisista vakuutuksista.

Sekä sopimussuhteissa että sopimuksenulkoisissa tilanteissa vahingonkorvauksen saaminen edellyttää tuottamusta vahingon aiheuttajan toiminnassa, mutta näissä kahdessa tilanteessa tuottamusta arvioidaan hieman eri tavoin.

Sopimussuhteissa tuottamus ilmenee yksin sopimuksesta johtuvien velvoitteiden rikkomisena. Sopimusosapuolen oletetaan siis toimineen tuottamuksellisesti yksin sen perusteella, ettei hän ole tehnyt sitä mitä sopimus on edellyttänyt. Sillä ei ole väliä, mistä velvoitteiden rikkominen johtui, kuten esimerkiksi unohduksesta tai laiminlyönnistä. Välttyäkseen korvausvastuulta vahingon aiheuttajan tehtävänä on osoittaa, ettei hänen toimintaansa ole sisältynyt tuottamuksellisuutta.

Sopimuksen ulkoisessa vastuussa päinvastoin tuottamus täytyy osoittaa, jotta korvausvastuu syntyisi. Sopimuksenulkoisissa tilanteissahan ei ole olemassa sellaisia velvoitteita kuin sopimussuhteissa, joiden rikkominen osoittaisi tuottamusta. Jos vahingon kärsijä haluaa saada korvauksia, hänen on siis kyettävä osoittamaan, että vahingon aiheuttajan toiminnassa ilmenee tuottamuksellisuutta. Jos tätä ei osoiteta, oletetaan että vahingon aiheuttajan toiminta on ollut asianmukaista. Poikkeuksena jos vahinkotilanne on sellainen, että siihen sovelletaan ankaran vastuun periaatetta, vahingon aiheuttaja joutuu vastuuseen täysin riippumatta omasta tuottamuksestaan.

Erilaisissa vahinkotilanteissa edellytetään eritasoista tuottamusta, jotta vahingonkorvausvastuu syntyisi. Yleisenä lähtökohtana on, että ammattilaiselta edellytetään suurempaa huolellisuutta toiminnassaan kuin tavalliselta kansalaiselta. Toisin sanoen ammattilainen asetetaan helpommin vastuuseen tuottamuksesta, koska hänen oletetaan tietävän, miten asianmukaisesti tulisi toimia. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa