Minilex - Lakipuhelin

Tuomio rikosasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Normaalisti rikosoikeudenkäynti päättyy tuomioistuimen asiaratkaisuun eli tuomioon, joka on laadittava kirjalliseen muotoon. Muita ratkaisuja, kuten asian jättämistä tutkimatta, kutsutaan päätöksiksi. Rikostuomioita on kahdenlaisia, syylliseksi julistavia eli langettavia tuomioita sekä vapauttavia eli hylkääviä tuomioita. Syytesidonnaisuuden mukaisesti tuomioistuin saa tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole sidottu rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu.

Tuomion perusteluissa lausutaan lopputulokseen johtaneet syyt. Tuomioon tulee sisältyä myös muun muassa asianosaisten nimet, selostus heidän vaatimuksistaan ja vastauksistaan perusteineen, luettelo todistelutarkoituksessa kuulluista henkilöistä ja muista esitetyistä todisteista, sovelletut lainkohdat ja asian ratkaisseiden jäsenten nimet sekä ilmoitus äänestyksestä.

Tuomioistuin julistaa tuomion heti oikeudenkäynnin jälkeen tai se ilmoittaa, milloin tuomio annetaan niin sanottuna kansliatuomiona. Tuomio voidaan tällöin ilmoittaa esimerkiksi parin viikon päästä. Mikäli rikosasia on käsitelty kirjallisessa menettelyssä, lähettää tuomioistuin tuomion rikosasian kaikille osapuolille. Vaikka tuomio päättääkin oikeudenkäynnin, rikosasian vireilläolo ei yleensä lakkaa ratkaisun antamishetkellä, vaan vasta ratkaisun tultua lainvoimaiseksi. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että tuomioon ei voida enää hakea muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla. Tuomioistuimen antamasta tuomiosta voi tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti valittaa tietyn määräajan kuluessa. Jos valitusta ei kuitenkaan tehdä tai se tehdään myöhässä, tulee tuomio lainvoimaiseksi. Lainvoimaisen tuomion oikeusvoima estää lisäksi saman asian uudelleen käsittelemisen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa