Minilex - Lakipuhelin

Tuomarin oltava riippumaton ja puolueeton

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuinten tulee olla lainkäytössä riippumattomia ja puolueettomia. Jotta puolueettomuusedellytys täyttyisi, on tuomareiden oltava yksittäistapauksissa esteettömiä. Esteellisyys tarkoittaa sitä, että tuomitsemistoimintaan osallistuvalla tuomioistuimen jäsenellä on sellainen suhde asiaan tai asianosaisiin, ettei hän voi tehdä ratkaisua objektiivisen harkinnan pohjalta. Vaikka tuomari sinänsä voisikin tehdä puolueettoman ratkaisun asiassa, on hän kuitenkin esteellinen, jos häneen soveltuu ehdoton esteellisyysperuste, sillä tuomitsemistoiminnan on näytettävä puolueettomalta myös ulkopuolisen silmin.

Tilanteet, jolloin tuomari on esteellinen käsittelemään asiaa, on lueteltu lainsäädännössä. Tällaisista tilanteista käytetään nimitystä esteellisyysperusteet. Esteellisyys voi aiheutua esimerkiksi siitä, että tuomarin perheenjäsen toimii jutun asianosaisen asianajajana tai siitä, että asian ratkaisusta on odotettavissa taloudellista vahinkoa yhtiölle, jonka hallituksen jäsenenä tuomari toimii. Tuomarilla voi olla liian läheinen suhde itse asiaan, jos hän on itse asianosaisena samanlaisessa oikeudenkäynnissä, tai jos hän on jo aikaisemmin, esimerkiksi alemmassa tuomioistuimessa tehnyt samaa asiaa koskevan pääasiaratkaisun.  

Esteellisyyssäännökset koskevat samalla tavalla niin lakimies-, asiantuntija- kuin maallikkotuomareitakin sekä niitä, jotka voivat olla läsnä asiaa ratkaistaessa. Tuomarilla on velvollisuus oma-aloitteisesti kiinnittää huomiota omaan esteellisyytensä jokaisen tapauksen käsittelyssä. Tuomarin tulee vetäytyä itse asian käsittelystä, mikäli katsoo olevansa esteellinen. Jos tuomari ei ole jäävännyt itseään, mutta asianosainen on sitä mieltä, että tuomariin soveltuu jokin esteellisyysperuste, on hänen heti esteellisyysperusteen havaittuaan tehtävä esteellisyysväite. Tällöin tuomioistuin tutkii väitteen tuomarin esteellisyydestä. Jos asian ratkaisuun on kuitenkin osallistunut esteellinen tuomari, on lainvoimainenkin tuomio purettavissa tuomiovirhekantelun seurauksena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa