Minilex - Lakipuhelin

Toimenpiteistä luopuminen huumausainerikoksissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huumausainerikoksien osalta on annettu syyttäjille ja tuomioistuimille mahdollisuus luopua toimenpiteistä tietyissä tapauksissa. Koska esimerkiksi käytön rangaistavuus voisi ohjata käyttäjäryhmät sillä tavoin yhteiskunnan ulkopuolelle, että muutkaan yhteiskunnan palvelujärjestelmät kuin hoitojärjestelmä eivät tavoita niitä. On siis pelättävissä, että huumausaineiden käyttäjä ei hakeudu hoitoon, eikä huumausaineen käytön paljastumisen ja rangaistuksen pelosta yleensäkään hae terveydenhuollon palveluja.

Huumausaineen käytöstä ja muusta huumausainerikoksesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Arvioinnissa otetaan huomioon huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä muutoinkin olosuhteet. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymänä hoitona pidetään päihdehuollon erityisyksikköjä (esimerkiksi A-klinikka, nuorisoasema tai kuntoutuslaitos) ja tiettyjä terveydenhuollon toimintayksikköjä. Hoidon tavoitteena on, että rikoksesta epäilty henkilö lopettaa huumeiden käytön. Vaihtoehtoisesti hoidossa pyritään ehkäisemään terveydelle ja sosiaaliselle elämälle aiheutuvia haittoja.

Tarkoituksena siis on, että mainitunlaisissa tapauksissa toimenpiteistä luopumista, nimenomaan syyttämättä jättämistä, sovellettaisiin, jollei sitä vastaan ole painavia syitä. Pelkän käytön ja siihen välttämättä liittyvän hallussapidon perusteella ei syytteitä siis tulisi yleensä ajaa eikä rangaistuksia tuomita. Kuitenkin jos käyttäjä on syyllistynyt myös muunlaiseen huumausainerikokseen esimerkiksi pitämällä huumausaineita hallussaan enemmän kuin käyttö välttämättä edellyttää tai luovuttamalla niitä edelleen, ei tämä erityissäännös pääsääntöisesti sovellu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa