Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja kannabis

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa rikoslaki säätelee kannabiksen ja muiden huumausaineiden valmistusta, levitystä ja käyttöä. Huumausainelain mukaan kannabis luetaan Suomessa huumausaineeksi, joten siihen sovelletaan rikoslakia. Huumausaineita, kuten kannabista, koskevia erilaisia rikoksia ovat huumausainerikos tai sen valmistelu tai edistäminen, sekä huumausaineen käyttörikos. Suomessa kannabiksen lääkekäyttö on poikkeuksellisesti sallittu tietyillä perusteilla.

Huumausainerikokseen syyllistyy rikoslain mukaan se, joka laittomasti

1. viljelee tai yrittää viljellä kannabista käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena tai viljelee sitä käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa,

2. tuo, vie, kuljettaa tai kuljetuttaa kannabista tai yrittää tätä,

3. myy, välittää, luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää kannabista, tai

4. pitää hallussaan tai yrittää hankkia kannabista.

Huumausainerikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, joka voidaan määrätä ehdollisena vankeutena. Huumausainerikoksesta on myös törkeä tekomuoto, josta seuraa suurempi rangaistus.

Rikoslaissa kielletään myös huumausainerikoksen valmistelu. Näin ollen henkilö, joka valmistelee huumausainerikosta valmistamalla, tuomalla maahan, hankkimalla tai vastaanottamalla rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös rikoksen valmistelun yrityksestä rangaistaan. Myös huumausainerikoksen edistäminen on rikos, ja siitä on myös törkeä tekomuoto.

Huumausaineen käyttörikos on puolestaan kyseessä silloin, kun joku laittomasti käyttää tai omaa käyttöään varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Huumausaineen käyttörikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain mukaan huumausainerikoksesta tuomittu voidaan sakon tai vankeustuomion lisäksi määrätä menettämisseuraamukseen, jolloin rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus sekä välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty rikoksen tekemiseen tai jotka on hankittu tähän tarkoitukseen, on luovutettava valtiolle.

Poikkeuksellisesti Suomessa kannabis on tietyin perustein lääkekäytössä sallittu. Osalle lääkekannabisvalmisteista tarvitaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämä erityislupa, kun taas tietyn valmisteen käyttölupaan tarvitaan lääkärin resepti.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä kannabiksesta rikoslaissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa