Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöksen rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa osuuskunnan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Tilinpäätöksen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sekä osuuskunnan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Emo-osuuskunnan tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi myös konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus.

Mikäli osuuskunta laiminlyö velvollisuutensa tilinpäätöksen rekisteröintiin, voi rekisteriviranomainen velvoittaa osuuskunnan toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa