Minilex - Lakipuhelin

Syy-yhteys vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä tärkeimpänä edellytyksenä on, että vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin. Tämä on korvausvastuun syntymisen edellytys niin sopimuksen ulkoisessa vastuussa kuin sopimusperusteisessa vastuussakin. Syy-yhteydellä tarkoitetaan sitä, että vahingon tapahtuminen liittyy olennaisesti johonkin tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, eli vahinko on tapahtunut tämän tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Vahingonkorvausvastuun syntymiseksi syy-yhteyden ei yleensä tarvitse olla täysin yksiselitteinen ja ehdottoman varma. Kun vahinkotapahtumaa tutkitaan jälkikäteen, tapahtumankulkua ei yleensä voida selvittää täysin yksityiskohtaisesti. Siksi riittää, että syy-yhteys vahingon ja toiminnan tai laiminlyönnin välillä on riittävän todennäköinen vastuun langettamiseksi. Se mitä pidetään riittävänä todennäköisyytenä, määräytyy yleensä tapauskohtaisesti. 

Jos vahinko on aiheutunut tietystä teosta tai toiminnasta, syy-yhteyden perusteella korvausvastuuseen joutuu tietenkin se, joka on kyseiseen tekoon tai toimintaan ryhtynyt. Jos vahinko taas on aiheutunut sen vuoksi, että jokin turvatoimenpide tai muu asianmukainen menettely on laiminlyöty, vahingosta on vastuussa se jonka olisi tullut toimia vahingon estämiseksi tai korjaamiseksi.

Se, joka on korvausvelvollinen tapahtuneesta vahingosta vahingon kärsijälle, ei voi tulla vastuuseen sellaisista teoista jotka ovat tapahtuneet hänen menettelystään riippumatta. Tällaisessa tilanteessa syy-yhteys aiheutuneen vahingon ja toiminnan välillä puuttuu. Jos vahinko on aiheutunut esimerkiksi jonkin kolmannen tahon ilkivallan seurauksena tai sään vaikutuksesta, korvausvelvollisuutta ei ole.

Syy-yhteyden selvittäminen saattaa olla joissain tapauksissa erittäin helppoa. Esimerkiksi jos henkilö lyö toista, ei ole epäselvyyttä siitä, mistä mustelmat ja muut ruumiinvammat ovat johtuneet. Joskus syy-yhteyden selvittäminen voi päinvastoin olla todella hankalaa. Esimerkiksi ympäristövahingoissa sää- ja muut olosuhteet saattavat vaikuttaa vahinkoa kärsineeseen ympäristöön, tai henkilövahingoissa vahingon kärsijän oma toiminta, esimerkiksi se ettei hän hakeudu hoitoon, voivat hankaloittaa todellisen syy-yhteyden havaitsemista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa